Подготовка за държавни зрелостни изпити по български език и литература

eu-logologo
[Gallery not found]

I. Цели:
Преодоляване образователния дефицит на учениците, които срещат затруднения в подготовката си за часовете по български език и литература. Повишаване успеха на учениците. Повишаване уменията им за прилагане на знанията и за самостоятелно решаване на тестове за ДЗИ по български език и литература.
II. Очаквани резултати:
Пълноценно участие в образователния процес. Повишаване на мотивацията за учене и придобиване на по-висока увереност в собствените сили и знания. Повишаване на речевата култура на учениците и развиване на технически умения за решаване на тестове за ДЗИ.

Comments are closed.