Пътешественик

eu-logologo
[Gallery not found]

I. Цели:
Формиране на комуникативно-речеви умения на английски език у учениците и обогатяване техните познания за света.
II. Очаквани резултати:
Учениците могат да представят своето училище, страна, местни обичаи и традиции на английски език; запознаване с някои европейски държави, възможностите при пътуване и проблемите на техните връстници. Проявяване на толерантност към културното многообразие.

Публична изява на група за дейности по интереси „Пътешественик“

image-0-02-05-78eac9f14adbd88ad57b6669453e44d42df22521d94ecb14a9518ba0ba0d30ed-v На 4 април 2017 г. се състоя втората публична изява на група за дейности по интереси „Пътешественик“ от Професионална гимназия по икономика «Алеко Константинов». Ръководител на извънкласната дейност е Живка Станудина. Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“. Участниците в мероприятието с ентусиазъм представиха факти и информация по темата както и демонстрираха своите знания за забележителностите и културата на държавите от Европейския съюз. Представена беше информация и за присъединяването на България в този съюз и какво е допринесло това членство на страната ни. Публичната изява беше посетена от Директора, помощник директора, учители и ученици от гимназията, както и от родител на ученик от клуба. Изявата беше последвана от забавна онлайн игра, където всички участници и гости се съревноваваха в откриването на страните от Европейския съюз на карата на Европа. Накрая на представянето, всички участници от клуб „Пътешественик“ и гости си пожелаха все повече пътувания, както виртуални из цял свят, така също и реални, защото човек пътувайки опознава света и обогатява мирогледа си.

Comments are closed.