Светът на изкуството

eu-logologo

I. Цели:
Умения, знания и отношения, които формират цялостен и задълбочен интерес към постиженията на националната и световната култура.
II. Очаквани резултати:
Разбиране ролята на естетическите фактори в околната среда (природна и обществена). Проявяване на толерантност към културното многообразие. Формиране на художествена култура при възприемане на произведения от изобразителното изкуство в музеи, галерии и сбирки в културни центрове.

Comments are closed.