Светът на изкуството

eu-logologo
[Gallery not found]

I. Цели:
Умения, знания и отношения, които формират цялостен и задълбочен интерес към постиженията на националната и световната култура.
II. Очаквани резултати:
Разбиране ролята на естетическите фактори в околната среда (природна и обществена). Проявяване на толерантност към културното многообразие. Формиране на художествена култура при възприемане на произведения от изобразителното изкуство в музеи, галерии и сбирки в културни центрове.

Творбите на нашето творчество

img_3060-3 В Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ се проведе представителна изява на групата по интереси „Светът на изкуството“ към училищна програма „Твоят час“ с ръководител Недялка Фучиджиева. Учениците от клуба за извънкласни дейности от IX „г“ клас се обединиха от идеята да предадат своята любов към изкуството и пресъздадат собствените си мечти с четки и бои.
Участието в групата по интереси даде възможност на всеки ученик да се докосне до безграничния свят на изкуството, да се превърне в творец, да открие своята сила и да развие своя потенциал.
Учениците повярваха, че любовта към изкуството се заражда в първите години от живота, но остава завинаги.
Пътят към звездите започва с детска мечта.

Comments are closed.