Счетоводен свят

eu-logologo
[Gallery not found]

I. Цели:
Повишаване на образователните постижения на учениците в областта на счетоводството, като бъдещи професионалисти. Създаване на позитивна среда мотивираща учениците за постигане на достъпно знание в областта на счетоводството чрез използване на електронни/мултимедийни/ продукти.
II. Очаквани резултати:
Усъвършенствуване на професионалните умения и подготовка на специалисти готови да се справят с предизвикателствата на пазара на труда.

Comments are closed.