Учебно-тренировъчна фирма

eu-logologo
[Gallery not found]

I. Цели:
Чрез практика се създават условия и ситуации максимално близки до реалните на пазара. Създаване и управление на виртуално предприятие.
II. Очаквани резултати:
Обогатяване, задълбочаване и прилагане на придобитите знания и умения в работна среда, доближаваща се максимално до професионалната дейност и придобиване на опит, компетентности и квалификации, които да подпомагат социалната интеграция на учениците и трудовата заетост в бъдеще.

Comments are closed.