Прием за учебната 2017/2018 година

Записани ученици и незаети места по специалности след проведен трети етап на класиране – 21.07.2017 г.

График на дейностите по приемането
на ученици в държавните и в общинските училища
след завършен VII клас и след завършен VIII клас
за учебната 2017 – 2018 г.

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация
на дейностите в училищното образование

Информация за приемане на ученици след 7 клас

Списъците на класираните ученици по профили и специалности от професии са предоставени на училищата, където са подадени документите за участие в класирането, на училищата, където ученикът е завършил 7. клас и в училищата с прием.
Учениците, които не са класирани на първи етап, автоматично участват във втори етап на класиране. Класираните на първи етап ученици се записват в училището, в което са класирани от 28 юни до 30 юни 2017 г., като подават следните документи:
1. Заявление до директора
2. Оригинал на свидетелство за основно образование
3. Оригинал на служебната бележка за оценките от положените изпити.
1. Оригинал на медицинско свидетелств за кандидатстващите по специалност от професия в професионални паралелки.
Отпада необходимостта от представяне на удостоверение за преместване при записване.
Учениците, които желаят да участват във втори етап на класиране (класирани по второ или следващо желание на първи етап), подават заявление в училището, в което са класирани на първи етап. Образец на заявление за участие във втори етап на класиране се предоставя от училището, в което ученикът е приет на първи етап на класиране. В заявлението учениците не може да променят и пренареждат желанията си. Участниците във второ класиране запазват мястото си от първо класиране само ако не бъдат класирани на по-предно свое желание.
Учениците, които на първи етап не са приети никъде, автоматично участват във второто класиране.
Резултатите от втори етап на класиране ще бъдат оповестени до 4 юли 2017 г. Проверката на класирането се осъществява в сайта на МОН https://priem.mon.bg . и в училищата с прием.
Класираните на втори етап ученици се записват в училището, в което са класирани от 5 юли до 7 юли 2017 г.
Незаетите места след записването на учениците от втори етап ще бъдат обявени в сайта на РУО на 10 юли 2017 г.
За неуспелите да се класират и неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици съществува възможност за участие в трети етап на класирането (от 11.07.2017 г. до 13.07.2017г.). За целта следва да се подаде ново заявление в ОУ „ Св. Климент Охридски” – град Кърджали, в училищата – гнезда по общини и онлайн, като https://priem.mon.bg в което желанията могат да се подредят отново съобразно останалите свободни места и резултатите от изпитите на кандидата.
Резултатите от трети етап на класиране ще бъдат оповестени до 17 юли 2017 г. Проверката на класирането се осъществява по описания начин. Класираните на трети етап ученици се записват в училището, в което са класирани от 18 юли до 19 юли 2017 г.
9. След обявяване на резултатите от третия етап на класирането и останалите свободни места на 21 юли 2017 г. следва попълване на незаетите места по приемащи училища, в срок до 04.09.2017 г. Необходимата информация се получава от директорите на училища с прием.

ВНИМАНИЕ: Всеки етап на класиране завършва със записване на кандидата в училището, в което е класиран с оригиналните документи.

Заповед за държавен план – прием
за 2017/2018 година

Broshura-2017-2018-priem-01
Broshura-2017-2018-priem-02
Broshura-2017-2018-priem-03
Broshura-2017-2018-priem-04
Broshura-2017-2018-priem-05
Broshura-2017-2018-priem-06

Comments are closed.