Млад еколог

Ученици от ПГИ “Алеко Константинов” в гр. Кърджали отбелязаха идването на пролетта с екоакция в парк “Горубсо”. Почистването на парка е поредната дейност, проведена от клуб “Млад еколог” с ръководител М. Кукев. Клубът е създаден по проект “Успех – Да направим училището привлекателно за младите хора”.
Целта на проекта е да се осмисли свободното време на учениците и да се развият у тях допълнителни знания, умения и компетентности.
В училището действат още 18 клуба по същия проект, които работят за развитието на уменията и знанията на учениците.

Comments are closed.