Традиции, нравственост и култура

ОБЛЕЧЕНИ В НАРОДНИ НОСИИ ОТ БЕЛОМОРСКА ТРАКИЯ, АЛЕКОВЦИ ПОСРЕЩНАХА С ХЛЯБ И СОЛ СВОИТЕ ГОСТИ И СЕ ИЗЯВИХА ПО ПРОЕКТ „УСПЕХ”

На 17 май 2012 година клуб „Традиции, нравственост и култура”реализира своята първа представителна изява по проект „Успех”.
В новооткритата театрална зара „Асара” учениците от клуба посрещнаха своите гости по стар български обичай, с хляб и сол. Облечени в народните носии, характерни за българския и турския етнос в Кърджалийския край, те представиха най-характерните особености на традиционното народно облекло и на фолклорните танци. Специално внимание отделиха на културата и традициите на ромския етнос, като разказаха за тях в старателно подготвена презентация.
За добре свършената работа учениците бяха поздравени от педагогическия съветник в ПГИ „А леко Константинов” г-жа Кристина Капсамунова. Тя им подари бележник и химикал с пожелание за бъдещи успехи в изследователската работа.

Comments are closed.