Ателие за толерантност

На 15 юни 2012 г. клуб “Ателие по толерантност” с ръководител Филиз Мустафа представи своята втора представителна изява по проект “Успех”.
В театрална зала “Асара” учениците от клуба представиха моминско парти (къна геджеси).

Представителна изява на клуб
“Ателие по толерантност”

На 30 май 2012 г. клуб “Ателие по толерантност” с ръководител Филиз Мустафа представи своята първа представителна изява по проект “Успех”.
В театрална зала “Асара” учениците от клуба посрещнаха своите гости, облечени в народни носии, характерни за българския, турския и циганския етнос в Кърджалийския край. Те представиха презентации за толерантността.
Учениците бяха поздравени от педагогическия съветник в ПГИ “Алеко Константинов” г-жа Кристина Капсамунова. Тя им подари бележник и химикал с пожелание за бъдещи успехи.

Comments are closed.