Пътешественик

Welcome to Bulgaria

Интересен Quiz проект и презентации на английски език за забележителностите, обичаите и костюмите от България представиха членовете на двата клуба „Пътешественик” по време на своята втора представителна изява.
Облечени в традиционни български носии водещите на мероприятието завладяха гостите още в самото начало на творческата изява.
Участниците от двата клуба по проект „УСПЕХ“ демонстрираха своите знания за традициите в България на английски език и обогатиха познанията на своите съученици.
За финал с традиционни поговорки на български и английски език пътешествениците припомниха на всички колко мъдър е българският народ.

Пътешественици из Европа

На 10 май се проведе първата представителна изява на двата клуба “Пътешественик” с ръководители Искра Каменова и Живка Станудина. Членовете на клубовете представиха презентации за най-известните фестивали в Европа. Гостите на събитието станаха част от виртуалните пътешествия до Англия, Ирландия, Уелс, Шотландия, Италия и Испания.

Comments are closed.