Ученици от Гимназията с награда в конкурса „Моят зелен град“

20201015_114457 20201015_111434-1 Ученици от Гимназията получиха награда за творчески принос в конкурса „Моят зелен град“, организиран от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), Европейския информационен център „Европа Директно“- София и Европейския потребителски център – България.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

С „Дни на Еразъм“ стартира новият европейски проект за икономическата гимназия

През настоящата учебна година в Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ стартира проект с тема „Подобряване на мотивацията на учениците чрез Гугъл инструменти и мобилни приложения“ по програма Еразъм +, Ключова дейност 2 – „Стратегически партньорства“, сектор “Училищно образование”, проекти за “Партньорства за училищен обмен”. Проектът е насочен към 24 ученици от гимназията, които ще имат възможността да посетят партньорски училища от Португалия, Латвия, Италия и Турция, където ще обогатят своите знания и умения в интеркултурна среда. Проектът е с продължителност 24 месеца.
На 16.10.2020 г., ще се проведе събитие във връзка с инициатива на Европейската комисия – „Дни на Еразъм“ (ErasmusDays), с която да се отбележи огромното положително въздействие на Програма „Еразъм+“ едновременно във всички държави, легитимни за участие в Програмата. По време на това събитие ще бъдат представени целите, част от дейностите и очакваните резултати от реализирането на новия проект „Подобряване на мотивацията на учениците чрез Гугъл инструменти и мобилни приложения“. Всички заинтересовани ученици и учители са поканени да присъстват на събитието, което ще се проведе в Актовата зала на гимназията по време на голямото междучасие.
„Дни на Еразъм“ бяха предшествани от информационни срещи, стартиращи реализацията на други два проекта по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 – проектът „SMART – Успешни методи за правилно преподаване“, който ще даде възможност на девет педагогически специалисти от гимназията да преминат обучение в специализирани курсове за повишаване на професионалната им квалификация и проектът „Европейски опит в прилагането на информационни технологии в маркетинга – стъпка към дигиталната ера и пазара на труда“. Този проект ще даде възможност на 20 ученици от гимназията да проведат производствена практика през юни месец в гр. Малага, Испания.
Педагогически специалисти и ученици, желаещи да кандидатстват за участие в проект „Подобряване на мотивацията на учениците чрез Гугъл инструменти и мобилни приложения“, могат да изтеглят формуляри на мотивационно писмо, заявление, CV и декларация (само за ученици) от тук.

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ
МОТИВАЦИОННО ПИСМО ЗА УЧИТЕЛ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛ
МОТИВАЦИОННО ПИСМО ЗА УЧЕНИК
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧЕНИК
ДЕКЛАРАЦИЯ (САМО ЗА УЧЕНИЦИ)

Срок за подаване на документите – 30.10.2020 г.
Документите да се изпращат на адрес: pgi_erazam@abv.bg

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

Среща на ученици от Икономиката с „Младежки посланици на НАТО“

img-3feb5cdcf420fd4437840b8ecbb8df80-v Ученическият съвет на Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ взе участие в информационна среща по програмата „Младежки посланици на НАТО“ при спазване на всички противоепидемични мерки на Министерството на здравеопазването, Световната здравна организация и условия и правила, определени от Министерството на образованието и науката.
С интересна презентация и интерактивни дискусии за важността на членството на България в НАТО и мисията и ролята на Алианса двамата Младежки посланици на НАТО и представител на Атлантическия клуб в България предоставиха една чудесна възможност на учениците, която ще допринесе за развитието на новото поколение лидери.
За втора поредна година Гимназията по икономика е успешен партньор по програмата, чийто инициатор е Младежко евроатлантическо дружество – младежка секция към Атлантическия клуб в България, с подкрепата на Дирекция „Публична дипломация“ на НАТО и Министерството на образованието и науката. Проектът цели да запознае младите хора с националните приоритети на България в областта на политиката за сигурност и отбрана, както и с ползите от членството на България в НАТО за осигуряване и гарантиране на колективната и националната ни сигурност.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

Алековци – на европейско ниво в междукултурното образование

121295484_350220552864420_1704980060342667254_n Четирима педагогически специалисти от Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов” град Кърджали взеха участие в обучителен курс в град Валенсия, Испания по проект „Междукултурно образование на младежи в училище“ по програма Еразъм+ на ЕС, Ключова дейност 1, Образователна мобилност за граждани – Училищно образование.
Проектът се реализира съвместно с партньорскaтa организация ESMOVIA – Валенсия (Испания). Мобилността бе предвидена от 28 март до 4 април 2020 година, но поради настъпилата ситуация с COVID-19 бе отложена и осъществена в периода от 26 септември до 03 октомври 2020 година в град Валенсия, Испания.
Основните цели на проекта са насочени към придобиване на нови професионални умения и компетенции от ползвателите, фокусирани върху усвояването на добри европейски практики в междукултурното образование на младежи в съвременното училище, разширяване на интернационализацията и европейската практика на гимназията.
Участието в европейската мобилност позволи на ползвателите да усвоят нови методи и добри практики за организация на учебния процес в мултикултурна среда, каквато съществува в гимназията, в която се обучават голям брой ученици билингви, с различна културна, етническа и религиозна осъзнатост.
Осъществяването на проекта ще допринесе за прилагане на успешни инструменти в междукултурното образование и разширяване на европейската интеграция на преподавателския екип и училището като образователна институция.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз по програма “Еразъм+”.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

Предписание от РЗИ – Кърджали

Предписание от РЗИ – Кърджали – 1
Предписание от РЗИ – Кърджали – 2

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени