„Най-големият урок в света“ – Правата на децата

img_20170320_172548 Учениците от десетите класове на ПГИ „Алеко Константинов“ участваха в „Най-големият урок в света“, като се запознаха с правата на детето и Конвенцията на ООН за правата на детето.Учители и ученици от целия свят участваха в глобалната инициатива „Най-големият урок в света“, за да помогнат да направим нашата планета по-справедлива, здрава и устойчива. Целта на инициативата бе да се запознае младото поколение с новите Глобални цели за устойчиво развитие и да се поеме ангажимент към бъдещето на децата и на цялата планета. Преди 25 години светът даде важно обещание на децата: че ще направим всичко по силите и възможностите си, за да защитим и утвърдим техните права – да живеят и да растат, да учат, да бъде чут гласът им и да достигнат пълния си потенциал на развитие. Нашето училище се присъедини към хилядите училища от цяла България и от целия свят, които проведоха уроци, посветени на Глобалните цели. Темата „Правата на децата“ бе разгледана в часа по Етика и право.
Макар и в края на институционално определеното време за детство десетокласниците с интерес изгледаха презентации, които разказваха за:
пътя на създаване, приемане и ратифициране на Конвенцията на ООН за правата на детето; същността на правата, обединени в 54 члена; живота на децата по света.
При последвалата дискусия учениците наблегнаха на различните условия на живот на децата по света, изтъкнаха отличните грижи, които полага българската държава за отглеждането, възпитанието и развитието на децата.
Така те се присъединиха към учители и ученици от целия свят в популяризирането на целите. Научиха най-важния глобален урок, който ще има решаваща роля за живота и бъдещето на Земята. Накрая с усмивка си обещаха да бъдат добри родители.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

Алековци се включиха в „Най-големия урок в света“

wp_20170406_13_16_47_pro На 30.03.2017 година в ПГИ „Алеко Константинов“ град Кърджали се проведе час по инициативата „Най-големия урок в света“ на тема: „Изкореняване на бедността“. В урока взеха участие учениците от IХ А, IХ В и Х Г клас на гимназията. Учителите госпожа Ваня Деликирова и госпожа Румяна Карачомакова бяха водещи на часа. Гости бяха госпожа Донка Георгиева – заместник директор и учителите – госпожа Светла Стоева и госпожа Красимира Боюклиева.
В началото учениците наблюдаваха презентация на тема: „Бедност – изкореняване“. След това учениците от IХ Аи IХ В клас, разделени на два отбора решаваха казуси за бедно и богато дете. Те представиха своите виждания за живота на двете деца и направиха съпоставка между тях.
Накрая всички ученици се включиха в състезание, решавайки онлайн тест, включващ въпроси за бедността.
Урокът допринесе за осъзнаването на огромния проблем, свързан с бедността и глада по света.
Със своята позиция по проблема алековци всъщност активно участваха в най-големия урок по човеколюбие.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

„Най-големият урок в света“

dsc_0114 Професионална гимназия по икономика гр. Кърджали се включи в глобалната инициатива на учители и ученици от целия свят -„ Най-големият урок в света“.
С XI б клас г-жа Тюркян Адилова проведе един нетрадиционен урок. Разгледаха 17-те ГЛОБАЛНИ ЦЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ, които през следващите 15 години трябва да доведат до изкореняване на крайната бедност, ликвидиране на неравенствата в глобален мащаб и справяне с климатичните промени.
Работата в часа бе фокусирана върху четвъртата глобална цел, посветена на КАЧЕСТВЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. Глобалните проблеми, свързани с достъпа до училище и начините за справяне с тях, единадесетокласниците дискутираха, след като се запознаха с краткия филм ”Училища, които променят животи”. dsc_0167 Работата по групи им позволи да изразят собствена позиция и заедно да потърсят решение на следните въпроси:
Защо са нужни тези пормени? С какво подобряването на образованието ще помогне на икономиката? С какво всеки от тях би могъл да допринесе за позитивна промяна?
Осмисляйки силата на образованието да променя животи, учениците се превърнаха в застъпници на равния достъп до образование за всеки по света.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

Заповед за държавен план – прием за 2017/2018 година

Заповед за държавен план – прием
за 2017/2018 година

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

Вечер на космонавтиката

img_3157 В професионалната гимназия по икономика “Алеко Константинов” се проведе организирана вечер на космонавтиката като представителна изява на групата по интереси – клуб «Космос». На нея присъстваха: директор – г-жа Атанаска Мешелиева, зам. директори – г-жа Кристина Капсамунова и г-жа Донка Георгиева, секретар – г-жа Петя Петкова и ученици от гимназията с интерес към космоса.
Дейността е ортанизирана като клуб по интереси по проект „Твоят час“. Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.
Мероприятието цели да засили интереса на участниците към необятния космос.
Вечерта започна с клип на космически обекти. След това бе представена презентация от учениците на тема: Космосът – минало, настояще, бъдеще.
След презентацията участниците се състезаваха в он-лайн тест с въпроси засегнати в презентацията. На най-добре представилите се – първите трима бяха раздадени награди.
Вечерта завърши с още един интересен клип свързан с космоса.
Накрая всички присъстващи – гости и ученици се почерпиха и бяха убедени, че:
Мечтите трябва винаги да са смели! Нека да мечтаем с размах! Днешните изследователи вече бленуват един ден да крачат по Марс.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени