ВИКТОРИНА „АЗ ЗНАМ, ЧЕ…“

Викторина – натисни ТУК
Викторината започва в 14,00 часа и приключва в 14,30 часа

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

Патронен празник 2021

Скъпи ученици,

във връзка с провеждането на предстоящите „Алекови дни 2021“, посветени на патронния празник на нашето училище, които ще се проведат в периода от 06 януари 2021 г. до 13.01.2021 г.,

ОБЯВЯВАМЕ
СЛЕДНИТЕ КОНКУРСИ И ИНИЦИАТИВИ:

1. Конкурс за есе на тема „Бай Ганьо днес“.
Вашите есета изпращайте на електронна поща – aleko2020pp@abv.bg в срок до 08.01.2021 г.

2. Конкурс за дигитална рисунка на тема „Алековите герои през моите очи“.
Дигиталната рисунка трябва да бъде в някой от следните файлови формати: JPG, PNG, PSD, DWG, BMP, TIFF и формат за уеб/екран.
Вашите рисунки изпращайте на електронна поща – aleko2020pp@abv.bg в срок до 08.01.2021 г.

3. Онлайн викторина „Аз знам, че…“, свързана с живота и творчеството на Алеко Константинов.
Викторината ще се проведе на 11.01.2021 г. от 14:00 ч. до 14:30 ч.
Линк към викторината ще бъде публикуван в сайта на гимназията, във фейсбук групите на класовете и като съобщение чрез Школо.

За класираните на 1, 2 и 3 място в конкурсите и викторината са предвидени награди.

Очакваме вашите творби и участие във викторината!

Пожелаваме весели новогодишни празници на вас и вашите семейства!

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

Обогатяване на компетентностите на педагогическите специалисти…

logo-bg-rightEU logo
„Обогатяване на компетентностите на педагогическите специалисти от образователни институции на град Кърджали чрез участие в обучения за работа в мултикултурна среда“, Проект № BG05M2OP001-3.017-0019, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Оперативна програма: Наука и образование за интелигентен растеж
Приоритетни оси: Образователна среда за активно социално приобщаване
Наименование на процедура: „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“

Бенефициент: Сдружение „ОМЕГА“ и партньори ПГИ „Алеко Константинов“, ЕГ „Христо Ботев“ и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, гр. Кърджали

Обща стойност: 233 987,04 лв., от които 198 888,98 лв. европейско и 35 098,06 лв. национално съфинансиране

Срок на изпълнение: 30 месеца

Проектът цели обогатяване на професионалните компетентности на учители и директори с нови знания и умения за управление на мултикултурна среда, така че да се създадат оптимални условия за социализация и усвояване на знания за всеки ученик. В подкрепа на тази цел образователните медиатори ще разширят знанията си за междукултурно общуване, което ще им помогне да подобряват връзката между училището и семейството на учениците от различни етноси.

Проектът ще удовлетвори потребностите на ЦГ от получаване на знания за съвременни подходи и методи за работа в мултикултурна среда. Придобитите компетентности ще помогнат на педагогическите специалисти да изграждат в учебните заведения среда на толерантност и да гарантират правото на равен достъп до образование на всички ученици.
В резултат 138 лица ще преминат през специализирани обучения, даващи им нови знания, методи и подходи за мултикултурна комуникация и ефективно управление на мултикултурната среда.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

Успешно представяне на нашите ученици в първия предварителен кръг на Националното състезание по български език и литература „Стъпала на знанието”

На 05.11.2020 година се проведе първият предварителен кръг на Националното състезание по български език и литература „Стъпала на знанието”, организирано от Програма „Стъпала на знанието” на Сдружение „10 книги”. В него взеха участие 15 ученици от ПГИ „Алеко Константинов”- от 8 до 12 клас. Те решаваха тест върху учебното съдържание от предходната учебна година. Целта на състезанието бе да се осигурят условия за изява на придобитите знания и умения по БЕЛ в конкурентна и състезателна среда на ученици от цяла България.
Алековци отново се представиха достойно и показаха много добри знания по български език и литература и умения за практическото им прилагане при решаване на тест, включващ езикови и литературни въпроси. Пет от тях успяха да постигнат максимален резултат от 46-50 точки: Анна Пенчева- 12б клас; Мелике Шабан – 12а клас; Виктория Минчева – 11в клас; Джесика Илиева и Мануел Маринов – 8в клас.Те успешно преминаха първото стъпало към финалния кръг на състезанието. Пожелаваме им успех и във втория кръг.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

Инструктаж за поведението на учениците при обучение в електронна среда от разстояние

Инструктаж за поведението на учениците при обучение в електронна среда от разстояние

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени