„БЕЗ СТЕРЕОТИПИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“ – поредният европейски проект на гимназията по икономика

Професионална гимназия по икономика „ Алеко Константинов“ град Кърджали стартира учебната година с нов одобрен проект по програма Еразъм+, Ключова дейност 2 – „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“. Проектът „БЕЗ СТЕРЕОТИПИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“ се фокусира върху много сложна и гореща тема – равенство и човешки права, в контекста на днешните все по-нарастващи миграционни потоци. Ние твърдо вярваме, че всички хора заслужават да бъдат уважавани, независимо от техния цвят на кожата, религиозни убеждения и практики, убеждения или идеи. Партньори по проекта са училища от Германия, Италия, Полша и Турция.
Проектът ще се реализира за период от 24 месеца и е насочен към целева група от 360 ученици от различни класове и професионални направления, момчета и момичета, чиято възраст е в диапазона от 13 до 18 години. Подборът на учениците ще бъде осъществен на база тяхната мотивация за участие в проекта и посредством положен изпит по английски език. Ученическите групи определени да участват в мобилностите ще включват по един ученик принадлежащ към следните категории: специални нужди, икономически препятствия, трудности при ученето, бежанци, културни пречки.
Проектът е насочен и към нашите учители, съветници и психолози, които ще превърнат резултатите от проекта в добри дългосрочни практики в училищните общности и на местно ниво.
Чрез участието си в проекта учениците ще повишат своите компетентности на чужд език, ще развият положително отношение към участието в европейски проекти. Учителите ще имат по-широк поглед върху практики, политики и системи в областта на образованието в различните страни, ще повишат качеството на тяхната работа и дейности в полза на учениците, ще добия опит в работата в мултикултурна среда.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Учителите и учениците, желаещи да кандидатстват за участие в обучителни курсове по проект „Без стереотипи в образованието” по програма „Еразъм +“, Ключова дейност 2, „Стратегически партньорства“, Сектор „Училищно образование“, могат да изтеглят формуляри на мотивационно писмо, заявление и CV от сайта на училището.
Срок за подаване на документите – 12.10.2018 г.
Документите да се подават при Живка Станудина.

Заявление мотивационно писмо – УЧИТЕЛИ – изтегли от тук
Заявление мотивационно писмо – УЧЕНИЦИ – изтегли от тук

Публикувано в News | Comments Off

График на учебните часове за първи срок на учебната 2018/2019 година за ученици в задочна форма на обучение

X Д клас
XI Д клас
XII Д клас
XII Е клас
Дневен режим задочно обучение първа сесия 2018/2019 г.

Публикувано в News | Comments Off

Алековци със сертификати по дигитални компетентности

42199631_245413392842099_8389851195463696384_n Ученици от единадесетите класове към ПГИ “Алеко Константинов” официално получиха своите сертификати за дигитална компетентност. Сертификатите удостоверяват самостоятелно ниво на владеене на информационните технологии по Европейската референтна рамка за оценяване. Тя беше разработена от ЕК за придобиване на знания, умения и нагласи, за пълноценното използване на съвременните технологии във всекидневието на всеки. Европейската рамка съдържа 21 компетенции, структурирани в пет звена. Всяка от компетенциите има три нива на професионалната подготовка.
България като членка на Европейския съюз организира националното онлайн външно оценяване на дигиталните компетентности от 2016 г. за учениците от 10. клас. Оценяването беше пилотна фаза с участието на 20 000 ученици от цялата страна. От 2017 година оценяването е задължително за всички 42245236_849747425149176_5892701246145429504_n ученици от 10-ти клас.
44 алековци, които постигнаха общ резултат над 50% от оценяването, се снимаха за спомен със своите сертификати. Поцелаваме им да следват мечтите си и да постигат целите си.
20180920_120133

Публикувано в News | Comments Off

Европейски ден на езиците в Икономиката

42516523_298660207400878_8234566399473745920_n По традиция в ПГИ “Алеко Константинов“ учениците отбелязват този ден. Те украсиха празнично фоайето, а на всяка класна залепиха надпис „Здравей“ на всички европейски езици. Беше оформен кът на Европа, а интересни презентации на мониторите във фоайето представиха любопитна информация за европейските страни. На специално тържество алековци изнесоха програма на английски и немски език. Любознателните ученици се включиха и във викторина, посветена на празника.

Публикувано в News | Comments Off

Алековци шампиони по ММА

42592014_237479527119874_3856066610951356416_n На 22 септември 2018 г. в гр. София се проведе Държавно първенство по смесени бойни изкуства ММА.
В състезанието участваха ученици от ПГИ “Алеко Константинов” гр. Кърджали – членове на клуб “Спартак” Кърджали.
Те се представиха отлично, като се класираха на следните места:
1. Шабан Мехмед – IX Б клас – I място в категория 48,5 кг. (вече петкратен републикански шампион)
2. Аляра Ибрям – IX Б клас – I място в категория 47,5 кг.
3. Айкут Махмуд – VIII А клас – III място в категория 61 кг.
Ръководството и колектива на ПГИ поздравява класиралите се ученици за отличното представяне и им пожелава още по-големи бъдещи успехи.

Публикувано в News | Comments Off