Алековци сред най – добрите участници в 28-то Национално ученическо състезание по програмиране на мобилно приложение и счетоводство

46427446_2365693870326048_4102930344599093248_n Шестнадесет ученици от ПГИ “Алеко Константинов” гр. Кърджали премериха знания и креативност с 235 свои връстници от 30 училища в страната, в 28-то Национално ученическо състезание организирано от Стопанска академия “Д. А. Ценов” гр. Свищов.
В направление „Програмиране на мобилно приложение“, момчетата на икономиката заедно със своите екипи показаха, че са най-добрите от най добрите. Даниел се завърна в Кърджали с първа награда на Ректора, Пейчо заслужено спечели специална награда за мобилно приложение с най-добра функционалност, Михаел донесе от Свищов специална награда за мобилно приложение с най-добра платформена съвместимост, Сезгин спечели номинациите за иновативно мобилно приложение, а Мариян участва в изработването и представянето на най-добрата презентация в своето направление.
46425163_2365693836992718_6537268145265049600_o В направление „Счетоводство“, финансово – счетоводни казуси решаваха 11 ученици от XI клас, които с помоща на ментори от академията споделиха своите креативни идеи.
С пожелание да бъдат любопитни, да мечтаят, да експериментират и да открият това, в което са най-добри алековци се разделиха със своите нови приятели от академията и страната и си пожелаха да се видят отново на следващото издание на Националните ученически състезания.
Докато учениците се състезаваха, техните учители Христина Ванчева и Николай Шукерски се включиха в Национална учебно-методическа работна среща на тема „Възможности и перспективи пред съвременото икономическо образование“.

Публикувано в News | Comments Off

Алековци отбелязват Световния ден на толерантността

img_1042 Да бъдат толерантни помежду си, да уважават различните, е водеща идея във взаимоотношенията за учениците от Професионална гимназия по икономика “Алеко Константинов”. По случай Световния ден на толерантността Ученическият съвет към гимназията прие „Харта за толерантност“ в празнична ритуална обстановка в театрална зала „Асара. В присъствието на своите учители и училищното ръководство, начело с госпожа Мешелиева – директор на ПГИ, учениците дадоха тържествен обет: “От този миг сме единни и сплотени!“. Церемонията продължи с връчване на хартата на всеки класен ръководител с обещанията на всички ученици от класовете, че ще спазват правилата за толерантно поведение.
Алековци са убедени, че са част от световната общност, която споделя един от най-хуманните принципи на човешките взаимоотношения – толерантността.

Публикувано в News | Comments Off

Иновационен лагер в икономиката

bty На 15.11.2018 г. в Професионална гимназия по икономика се проведе Иновационен лагер по формата на Джуниър Ачийвмънт България, в рамките на Световната седмица по предприемачество от 12. до 16. ноември 2018 г.
В инициативата взеха участие ученици от 9. и 10. клас от курса по „Практични финанси“ на JA България, с ръководител Цветанка Крачунова. Разпределени в четири отбора те разискваха и генерираха идеи, за да дадат решения на казуса:
„Да предложат иновативна идея, с която да помогнат на Сара, наскоро завършила Етнология, и всички хиляди младежи като нея в България да си намерят работа по специалността.”
Разполагаха единствено с достъп до компютри, Интернет и съветите на ментори – г-ца Ваня Манева, г-жа Димитрия Христова, г-жа Недялка Фучиджиева и г-жа Пламена Дюлгерова, преподаватели по икономически дисциплини в гимназията.
Презентациите с решения бяха представени на сцена пред тричленно жури в състав: г-жа Атанаска Мешелиева- Директор на ПГИ, г-жа Донка Георгиева- зам. директор в ПГИ и г-жа Цветанка Крачунова- координатор на събитието.
bty Идеите бяха оценявани за качество на решението /иновативност, приложимост и обществена полза/, представяне на сцена /презентация и работа в екип/ и отговори на въпроси на журито.
Най- много точки събра идеята Хотел-музей „Етно“ на отбор “Без граници“ в състав Мелике Шабан, Ясемин Кадир, Емине Халил, Виктория Минчева и Николай Траянов.
На второ място се класира отбор „YOUTH JOBS“ с идеята си за създаване на платформа „YOUTH JOBS“, предлагаща работа, стажове и обучения за млади хора. Негови представители са Айсун Ибрям, Берна Хасан, Шерифе Шефкет, Елиса Точева и Даниел Грудев.
Третото място си поделиха два отбора. Андриана Караиванова, Анна Пенчева, Ренета Даскалова, Айсун Таир и Мелих Хаджимурад представиха идеята си БГ „Мегдан“- културен център за народни танци и социални мероприятия, а отбор „Перпера“ в състав Елица Мушкова, Джансу Еминова, Десислава Хаджиева, Синем Джелил и Синем Рамадан заложиха на сувенири ръчна изработка, онлайн продажби и презентиране на традиционни празници.
bty Всички участници получиха сертификати, а отличените отбори – грамоти.
Участието в събитието се оказа истинско предизвикателство и превърна тази седмица в празник за младите възпитаници на икономиката, които желаят да развият своя потенциал в търсене на творчески иновативни решения.
Пожелаваме им да бъдат все така креативни и смело да реализират идеите си!
Световната седмица на предприемачеството е международна кампания, която има за цел е да подпомогне младите хора да развият предприемаческо мислене и поведение. В рамките й се организират разнообразни събития, които ги насърчават да генерират нови идеи и решения на съществуващи проблеми. Целта на глобалната инициатива е да вдъхнови младите хора да изследват потенциала си и поощрява иновациите, въображението и творческата мисъл.
Една от най-предпочитаните и харесвани форми, с които много училища в страната се включват в Световната седмица, е иновационният лагер – формат, създаден от Джуниър Ачийвмънт. Това е нов образователен подход, който мотивира млади хора на възраст от 15 до 19 г. да бъдат изобретателни и да поемат рискове в интерактивна среда. Формира умения за работа в екип, вземане на решения под напрежение и в скъсени срокове, презентационни умения, бизнес планиране и разработка на продукти.

Публикувано в News | Comments Off

Двадесет и пет ученици от икономиката ще преминат курс по практични финанси

received_247319599298300 През учебната 2018/19 година 25 ученици от Икономиката с ръководител Цветанка Крачунова ще участват в проект „Практични финанси“, иницииран от Джуниър Ачийвмънт България. Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ е едно от петдесетте училища избрани да участват в същинската фаза на проекта. Курсът „Практични финанси“ се преподава от учители от училищата, които участват в проекта, което гарантира неговата устойчивост. Учителите, както и доброволците от участващите асоциации, са обучени от експерти от JA Bulgaria.
В извънкласна дейност, избраните от IX и X клас младежи ще преминат 72 часов курс по програмата „Практични финанси“. Обучението има за цел повишаване на финансовата грамотност чрез предоставяне на знания и практически умения в планирането и управлението на личните финанси. Готовите да инвестират време в подготовката и повишаването на знанията си ученици, ще могат да разпознават начините, по които личните финанси влияят върху качеството им на живот чрез финансовите цели, които си поставят и финансовите избори, които правят. Ще могат да разберат взаимовръзката между днешните финансови решения и бъдещата финансова устойчивост и благоденствие. В рамките на обучението, учениците ще се запознаят със стратегии за управление на парите, включващи теми като заетост и доходи, бюджетиране, спестяване, кредити и дълг, защита на потребителите, разумно потребление, управление на риска и инвестиране.
received_508538679549766 Съдържанието на „Практични финанси“ е създадено от JA България, като в него са използвани материали от програма JA Personal Finance Blended Model на JA USA. Образователната философия се базира на методите на учене чрез правене и смесено обучение /blended learning/ с използване на дигитализирано интерактивно съдържание и високи технологии; включване на ментори доброволци- хора от бизнеса и от практиката, които участват в обучението; прилагане на игрови модели, дискусии, практически дейности и казуси.
Проектът е иницииран от JA България и финансовия сектор в страната- Асоциацията на банките в България, Асоциацията на българските застрахователи, Българската асоциация за лизинг, Българската асоциация за потребителско кредитиране, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Българската асоциация на застрахователните брокери, Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници и Българската асоциация на управляващите дружества.
Институционални и експертни партньори са Министерството на образованието и науката, Комисията за финансов надзор и Националната агенция за приходите.
received_574556076323588-1 С финансиране, експертно участие и менторство на класове, като водещи партньори на проекта се включват NN България, БНП Париба Лични финанси и Финансова група Карол. Принос за стартирането на проекта имат и още няколко корпоративни партньори- ДЗИ, ПОК „Доверие“ АД и Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп.
Проектът е иницииран още през 2016 г., като благодарение на финансовата подкрепа на Инициативата за общностите на Европейската банка за възстановяване и развитие първият пилотен етап стартира в края на 2017 г. с подписването на меморандум между основните браншови организации от финансовия сектор. През първия срок е разработено пилотното съдържание от 18 урока, а през втория срок се включват 25 пилотни класа. Първата пълна академична година на изпълнение е 2018/2019. Идеята е курсът да продължи да бъде преподаван и финансиран чрез училищните бюджети.
Разумните лични финанси изискват планиране и управление. За да води човек пълноценен и отговорен финансов живот, трябва да анализира финансовите последици от това какво образование и кариера е избрал за себе си. Това може да бъде добра основа за разбиране на връзката между приходите и личните финанси.

Публикувано в News | Comments Off

Алековци на Национална университетска олимпиада за ученици

45912832_2744678452224645_3289907608290328576_n Ученици от професионална гимназия по икономика „Алеко Kонстантинов“, гр. Кърджали взеха участие в националната университетска олимпиада в две направления – счетоводство и финанси. Ръководители на групата бяха учители по професионална подготовка в гимназията Недялка Фучиджиева и Красимира Боюклиева.
В състезанието участваха ученици от 11 и 12 клас.
Всеки участник избра между два формата на състезанието.
Първи формат: Участие с доклад в юбилейна кръгла маса на тема „Счетоводството – традиции и бъдеще” участваха учениците Джулияна Димитрова от XIВ клас, Деря Хасан – XIA клас, Джансу Мустафа – XIA клас, Рамадан Мустафа – XIA клас, Алпер Юмер – XIГ клас, Георги Димитров – XIГ клас, Виктория Трифонова – XIIA клас, Нелина Димитрова – XIIA клас.
45820072_2745200255505798_5252952926669766656_n Втори формат: Тест с 25 затворени въпроса по счетоводство, който се проведе в тестовия център, участваха учениците Онур Адем от XIБ клас, Есин Мурад – XIБ клас, Деница Хаджиева – XIБ клас, Джанан Хасан – XIВ клас, Ебру Хасан – XIВ клас, Елис Мюмюн – XIВ клас, Есин Мустафа – XIВ клас, Фунда Риза – XIВ клас, Хазим Хазим – XIВ клас, Шермин Ахмед – XIВ клас.
В секция Финанси участва Айсун Фаикова от XIIГ клас.
Олимпиадата премина през следните етапи: I кръг (дистанционен) – попълване на онлайн тест и II кръг (присъствен) – решаване на финансови казуси и презентация пред жури в деня на състезанието.
45877050_2744664482226042_3081124420488527872_n Учениците имаха възможност да покажат своите знания в областта на счетоводството и финансите, да обменят идеи. Резултатите от представянето са отлични.
Преди започване на състезанията учениците направиха обиколка на университета и видяха функциониращият център за електронно обучение, модернизираните учебни зали, приключилата реставрация на емблематичната за Варна сграда на Ректората, модернизираното студентско хранене, развитието на духовното пространство, новите книжарници, най-модерната в технологично отношение университетска библиотека.
Радостно е, че на такива мероприятия младите хора откриват и развиват своя талант, своите нови интереси, включително и бъдещата академична кариера.

Публикувано в News | Comments Off