Алековци от Випуск 2017 получиха дипломите си

img_3621 Абитуриентите от ПГИ „Алеко Константинов“ с вълнение очакваха своя звезден миг – връчването на дипломите за завършено средно образование и свидетелствата за професионална квалификация. Със самочувствие и гордост от постигнатите резултати щастливците очакваха да получат своите удостоверения за зрелост. Абитуриентите, облечени в тоги, извикаха сълзи в очите на своите родители, които бяха гости на тържеството. Госпожа Атанаска Мешиелиева, директор на гимназията, поздрави зрелостниците, като ги увери, че са направили правилния избор, като са избрали да учат в най-голямата професионална гимназия в областта – училище с традиции, но и в крак с високите изисквания на съвременното обучение и възпитание. Тя пожела на завършващите много здраве и успешна професионална реализация. Благодарности директорът отправи към родителите за тяхната подкрепа,а на всички учители пожела да бъдат все така всеотдайни в своята трудна, но благородна професия. Госпожа Мешелиева най-напред връчи дипломите на абитуриентите с отличен успех, а след това лично на всеки един ученик. Благодарствено слово поднесе Господинка Капсамунова, ученичката с най-висок успех от випуска. По традиция завършващите положиха клетвата на зрелостника. Целият випуск заедно със своите учители си направиха обща снимка за спомен, след което зрелостниците се почерпиха на специално подготвен за тях коктейл и си пожелаха да останат алековци – да следват мечтите си и да постигат целите си.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Regioni-v-rastej-2014-2020
На 21.06.2017 г. Министерството на образованието и науката сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP001-3.002-0005-С01 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 11 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Пловдив, Смолян и Кърджали“.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.
Целта на МОН чрез настоящия проект е да бъдат подобрени условията за провеждане на учебния процес като се инвестира в цялостно обновяване на училищната инфраструктура в следните гимназии:
• Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“, гр. Кърджали;
• Професионална гимназия по електротехника и електроника, гр. Пловдив;
• Професионална гимназия по архитектура строителство и геодезия „Арх. Камен Петков“, гр. Пловдив;
• Национална търговска гимназия, гр. Пловдив;
• Професионална гимназия по туризъм ,,Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Пловдив;
• Професионална гимназия по транспорт ,,Гоце Делчев“, гр. Пловдив;
• Професионална гимназия „Ген. Владимир Заимов“, гр. Сопот;
• Професионална гимназия по механотехника ,,Проф. Цветан Лазаров“, гр. Пловдив;
• Професионална гимназия по битова техника, гр. Пловдив;
• Професионална гимназия ,,Цар Иван Асен II“, гр. Асеновград;
• Професионална гимназия по икономика „Карл Маркс“, гр. Смолян.
Основните дейности, които ще бъдат изпълнени в рамките на настоящия проект са:
Проектиране и изпълнение на строително-ремонтни дейности, включващи изпълнение на мерки за енергийна ефективност, подмяна на отоплителни, ВиК и електро- инсталации, ремонт на спортни площадки, прилежащи дворни пространства и др. С изпълнението на проекта във всички сгради ще бъдат създадени условия за достъп на хора с увреждания. По проекта се предвижда и доставка на модерно и съвременно оборудване, което ще спомогне за повишаване на привлекателността на училищната среда сред учениците, както и на условията за провеждане на учебния процес.
Срок на договора: 30 месеца (21.06.2017 – 21.12.2019 г.)
Стойност на договора: 14 086 000 лв.
Финансиране от ЕС – ЕФРР: 11 922 099,98 лв.
Национално финансиране: 2 103 900,02 лв.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

Алековци отличени в конкурса „Към Златния Век”

19148964_656589581196511_842928127916290889_n Анна Пенчева от VІІІ клас и Виктория Трифонова от Х клас взеха участие в националния ученически конкурс „Към Златния Век”. Конкурсът е организиран от ЧСУ „Цар Симеон Велики” и акцентира върху духовната и материалната култура и политическото могъщество на България при царуването на Симеон Велики. Целта на конкурса е учениците не само да покажат знания за водещата роля на България в Средновековна Европа, но и да направят своите интерпретации и виждания за нейното бъдеще. За своето отлично представяне и двете ученички получиха грамоти, които им бяха връчени от директора на ПГИ „Алеко Константинов“ – Атанаска Мешелиева.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

Алековци отбелязват професионалния си празник

dav В Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов” – Кърджали ученици, учители и гости отбелязаха Деня на икономиста – 11 юни.
Много са възпитаниците, заели призови места в училищни и национални икономически инициативи и издигнали престижа на гимназията – Национално състезание по счетоводство, Национално състезание за “Най-добра бизнес идея, призови места на Международния панаир на учебно-тренировъчните предприятия в Пловдив и много други дейности с икономическа насоченост.
Госпожа Атанаска Мешелиева, директор на гимназията, връчи грамоти и награди на изявилите се ученици.
Директорът на гимназията поздрави всички с празника и благодари на учениците и учителите за постигнатите високи резултати.
Гости на тържеството бяха доц. д-р Магдалена Николова – управител на Териториална организация на Научно-техническите съюзи – Кърджали, г-жа Диана Велкова – експерт „Организационна дейност” и г-жа Гинка Мандаджиева – главен счетоводител при Териториалната организация на НТС – Кърджали.
Госпожа Николова поздрави всички алековци с празника , като изрази своята увереност, че съвместната работа между гимназията и НТС – Кърджали ползотворно ще продължи и занапред.
В края на тържеството учениците си пожелаха да отбележат отново Деня на икономиста през следващата учебна година с още повече успехи.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

О Б Я В А

2017-06-08-obiava-targ

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени