Ученик от ПГИ „Алеко Константинов” участва в образователен семинар „Небанков финансов сектор в България”

r1_2492_full Традиционно представители от ПГИ „Алеко Константинов” участват в образователният семинар за учениците от професионалните гимназии по икономика в страната на тема „Небанков финансов сектор в България”.
Той е предназначен за младежи или девойки изучаващи икономическа професия, завършващи 11 клас, с изявени личностни качества и поведенчески характеристики.
Образователната програма събра 26 участници от различни икономически училища в страната, които бяха организирани от Министерство на образованието, младежта и науката, Комисията за финансов надзор /КФН/ и Фондация ”Атанас Буров”.
Тазгодишното издание на форума се реализира и с активното участие на асоциациите от небанковата финансова сфера, сред които Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД), Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), Асоциацията на застрахователните брокери (АЗБ), Българската асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ), Застраховател ПРЕС.
В периода от 10 до 14 септември на 10-тият юбилеен семинар в град Банкя /Учебен център на Националната агенция по приходите за София/, ПГИ „Алеко Константинов” бе представена от ученичката Андрея Станимирова Стоянова.
Лектори от КФН запознаха учениците и придружаващите ги учители с принципите и механизмите на капиталовия, застрахователния и осигурителния пазари. Разиграваха се практически задачи, казуси, симулационни игри. Организирани бяха посещения в КФН, „Карол АД”, „Еврохолд България”, “АЙ ЕН ДЖИ Пенсионно осигурително дружество”, ЗД ЕВРОИНС АД, Българска асоциация на застраховани, пострадали при катастрофа.
На официална церемония и коктейл в КФН участниците получиха удостоверения за завършено обучение от организаторите на събитието – Комисия за финансов надзор и Фондация ”Атанас Буров”.

Този пост беше публикуван в Новини и маркиран , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.