СЪОБЩЕНИЕ

Съобщение към фирмите, желаещи да кандидатстват по ОП “Региони в растеж 2014-2020″за преустановени огледи на училища до второ нареждане от МОН

Уведомяваме Ви, че във връзка с въведеното извънредно положение в страната и затварянето на всички учебни заведения до 29.03.2020 г., се преустановява извършването на огледи в сградите във връзка с провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на 27 професионални гимназии в системата на МОН, одобрени за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България” по 5 обособени позиции.
Допълнително от МОН ще уведомят училищата за датата, от която огледите следва да се възобновят, както и за новата крайна дата за тяхното провеждане.

От ПГИ „Алеко Константинов“, гр. Кърджали,
съгласно нареждане на Министерство на образованието и науката

Този пост беше публикуван в Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.