График на изпитите за задочно обучение

№ по ред

Предмет

Дата/Час

Каб. №

1. Втори чужд език – Френски език 20.04.2012 / 14:00 АЗ
2. Информационни технологии 23.04.2012 / 14:00 АЗ, каб. № 42,43,46
3. География и икономика 24.04.2012 / 14:00 АЗ
4. Псилохогия и логика 25.04.2012 / 14:00 АЗ
5. Химия и опазване на околната среда 26.04.2012 / 14:00 АЗ
6. Микроикономика 27.04.2012 / 14:00 АЗ
7. Икономическа информатика – учебна практика 30.04.2012 / 14:00 АЗ, каб. № 42,43,46

Материали за подготовка можете да намерите в меню “Помощни материали”, подменю “Задочно обучение”, както и отпечатани на хартиен носител в кабинет 54 на гимназията.

Този пост беше публикуван в News. Bookmark the permalink.

Comments are closed.