Икономиката – домакин на кръгла маса по немски език

197051613_301897651639927_3752466576119764004_n 198823468_349596076585009_1211617278741535921_n На 8 юли в ПГИ „Алеко Константинов“ гр.Кърджали се проведе кръгла маса на тема: „Споделяне на добри практики по прилагане на компетентностния подход в обучението по немски език в V-XII клас за формиране на ключови компетентности у учениците“.
Г-жа Йоана Ташева, старши експерт „Чужди езици“ в РУО Кърджали, поздрави участниците и изрази мнение, че немският език е един от водещите и предпочитани езици от младото поколение. Тя подчетра, че за тази цел е необходимо да има добре подготвени и мотивирани учители. В тази връзка, кръглата маса се организира , за да насърчи учителите да използват възможностите на съвременните технологии и да включат в работата си интерактивни методи и форми на преподаване.
Г-н Ниязи Ахмедов, старши учител по немски език в ПГИ „Алеко Константинов“ гр.Кърджали, демонстрира пред участниците практическа работа с интерактивни технологии.
Г-н Ахмедов представи практическа работа с преносима интерактивна дъска. Показа как се работи с различни приложения като: електронен учебник, електронна бяла дъска, платформата KAHOOT, Microsoft Teams и други.
Основно внимание бе отделено на възможностите на платформата KAHOOT. Г-н Ахмедов демонстрира как такъв вид игра се конструира и представя на учениците. Участниците имаха възможност сами да се включат в приготвената специално за случая игра.
Г-жа Нигяр Наим, главен учител по немски език в ЕГ „Христо Ботев“ Кърджали, запозна участниците в кръглата маса с темата „Старт в професията учител по немски език – мотивация на учениците, оценяване, особености на работата с тинейджъри, планиране на урока и целеполагане, съобразени с възрастта и интересите на учениците, управление на учебния процес“. Тя сподели своя опит от участието си в проект на Гьоте Институт за специализирана квалификация и консултиране на учителите по немски език.
Г-жа Несрин Салиф,учител по немски език в ЕГ „Христо Ботев“ Кърджали, показа също на практика придобитите знания и компетенции в същия проект.
Гости на събитието бяха г-жа Мариела Попова, директор на ПГИ „Алеко Константинов“, Цветанка Крачунова- зам.-директор, г-н Мехмед Мехмед – ръководител направление ИКТ и г-жа Радка Попгеоргиева – зам.-директор на ЕГ „Христо Ботев“ – Кърджали.
Срещата завърши с пожелания за взаимодействие и взаимопомощ между учителите по немски език в област Кърджали.
197366177_320266583048114_8112619845994439363_n 198254944_5564107846964183_3440553243201791074_n

Този пост беше публикуван в News. Bookmark the permalink.

Comments are closed.