ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

logo_inovativno_skОт началото на учебната 2021/2022 година ПГИ „Алеко Константинов“ Кърджали е в списъка на ободрените иновативни училища. Одобрената иновация е за 4 години и предлага създаването на иновативен випуск. Учениците от 8 клас ще бъдат включени в провеждане на иновативна седмица през месец март за всяка учебна година, по време на която участниците ще представят вижданията си по темите: „Адаптация“, „Агресия и тормоз“, „Зависимости“ и „Социализация“. Седмицата ще се предхожда от старателна подготовка, която включва проучване на проблема и разработване на материали за представянето й. Участниците сами ще преценят по какъв начин да презентират и поднесат темата – например чрез презентации, постери, табла, видео клипове, театрални постановки, организиране на кръгли маси, дискусии, анкети, видео-репортажи и др.
Осъществените дейности ще формират у учениците задълбочени познания по съответната тема за годината, умения за търсене, извличане и представяне на информация, за работа в екип, ще формират качества като толерантност, креативност и критично мислене. Очакван резултат от прилагането на иновацията в училището е придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот, за да могат всички млади хора да се чувстват интегрирани в съвременното общество.

Този пост беше публикуван в News. Bookmark the permalink.

Comments are closed.