Поредният европейски проект в гимназията по икономика

През настоящата учебна година учители от Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ – град Кърджали ще работят по проект “Дигитално образовани в 21 век” по програма “Еразъм +”, Дейност KА1 – „Образователна мобилност за граждани – Училищно образование”. Той ще се реализира съвместно с партньорската организация VITALIS GmbH от град Лайпциг, Германия. Целевата група на проекта се състои от 8 педагогически специалисти, разпределени в четири структурирани обучителни курса:

  1. Предаване на умения през 21 век.
  2. Използване на смартфони в обучението.
  3. Използване на EDMODO като безплатна платформа за учене.
  4. Използване на GOOGLE пространството като цифрова платформа за обучение.

Темите на курсовете са съобразени с нуждите и желанието на педагогическите специалисти от гимназията за продължаваща квалификация с цел осигуряване на качествен, атрактивен и отговарящ на съвременните стандарти образователен процес.
Реализирането на проекта ще осигури условия за прилагане на нови форми и методи на преподаване с интерактивен характер, до синхронизиране на процеса на обучение в гимназията с европейските образователни стандарти, до усъвършенстване на уменията на педагогическия колегиум, призван да формира знания, личностни и професионални умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда.
Проектът ще се реализира за период от 12 месеца, а мобилността ще се осъществи в периода 25 юни до 02 юли 2022 година в град Лайпциг.
Финансирането на проекта е осигурено по програма „Еразъм+“ на ЕС.

Обява
Заявление
Мотивационно писмо
Автобиография
Декларация

Линк към проекта …

Този пост беше публикуван в News. Bookmark the permalink.

Comments are closed.