Педагогически специалисти от Гимназията по икономика се завърнаха от мобилност в Германия

20220701_120621 Поредният европейски проект, реализиран от Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ град Кърджали, даде възможност на 8 педагогически специалисти от училището да реализират мобилност в Германия. От 27 юни до 1 юли те взеха участие в обучителни курсове, които са част от реализираният по програма „Еразъм+“ проект „Дигитално образовани в 21 век“. Проектът е по Ключова дейност 1, сектор „Училищно образование“ и е финансиран от ЕК.
Партньорът по проекта, обучителната организация Vitalis GmbH от Германия, организира участието на ползвателите в курсове, насочени към повишаване на професионалните им компетенции, усвояване на нови методи и технологии за работа в процеса на обучение, подобряване на уменията им за работа в дистанционна и дигитална среда.
Участниците имаха възможност да посетят Международно училище в Лайпциг, където се запознаха с методите на преподаване в мултикултурна образователна среда, с приложението на технологиите в образователния процес и особеностите на образователната система на Германия.
Мобилностите по програма „Еразъм+“ дават възможност на ползвателите да реализират и културна програма. Участниците бяха впечатлени от забележителностите на Лайпциг, Дрезден и Берлин.
Осъщественото партньорство по проекта даде възможност за разширяване на международното сътрудничество на гимназията по икономика и създаването на трайни приятелски взаимоотношения.

Този пост беше публикуван в News. Bookmark the permalink.

Comments are closed.