Гимназията по икономика с две акредитации по Програма „Еразъм+“

През настоящата учебна година Гимназия по икономика „Алеко Константинов“, град Кърджали получи две акредитации по Европейската програма „Eразъм+“, Ключова дейност 1 за периода 2021—2027 г. Едната акредитация е в сектор Професионално образование и обучение, а втората – в сектор Училищно образование.
Предоставянето на акредитация по програмата „Еразъм+“ потвърждава, че кандидатът е натрупал опит и е въвел подходящи и ефективни процеси и мерки за осъществяването на висококачествени дейности за образователна мобилност според Европейския си план за развитие, които прилага в реализирането на качествени проекти по европейските образователни програми. Одобрените кандидати за Акредитация получават опростен достъп до възможности за финансиране на база определените дългосрочни цели, очакваните ползи и изградената система за управление на такъв тип проекти.
За учебната 2022-2023 година Професионална гимназия по икономика очаква финансиране по два проекта по КД 1.
Единият проект е в сектор „Училищно образование“, по който се очаква 7 учители и 10 ученици да проведат мобилност в град Брага, Португалия.
Другият проект е в сектор „Професионално образование и обучение“ и предвижда провеждане на производствена практика на 20 ученици и работно посещение на 4 учители по професионална подготовка с цел подобряване на квалификацията им и обмен на добри практики в град Лимасол, Кипър.

Акредитация 1
Акредитация 2

Този пост беше публикуван в News. Bookmark the permalink.

Comments are closed.