Кръгла маса в ПГИ “Алеко Константинов“ гр. Кърджали

img_8750 Кметът на Община Кърджали г-н Ерол Мюмюн съвместно с ръководството на гимназията, в лицето на г-жа Мариела Попова, инициираха кръгла маса на тема “Сътрудничеството между средното и висшето образование – трамплин за повишаване качеството на обучението”. Събитието бе почетено от областния управител г-н Никола Чанев, началника на РУО г-жа Ангелина Костова, ректора на Висшето училище по застраховане и финанси гр. София проф. д.ю.н. Борис Велчев. Присъстваха учители и ученици от 11 и 12 клас, обучаващи се в различни специалности.
Директорът на ПГИ “Алеко Константинов” гр. Кърджали представи участниците в кръглата маса като подчерта необходимостта от задълбочаване на сътрудничеството между средното и висшето образование за постигане на по-добри резултати в обучението и професионалната реализация на младите хора. Г-жа Мариела Попова припомни, че от две години гимназията активно си сътрудничи с ВУЗФ и е член на Националната асоциацията на преподавателите по икономика, чиято цел е да изгражда ефективни връзки и конкретни механизми на взаимодействие.
Интерес предизвика г-жа Юлияна Георгиева – Директор маркетинг комуникация и Център за кариерно развитие. Тя сподели, че ВУЗФ е частно висше училище в областта на бизнеса, финансите, застраховането, мениджмънта и маркетинга, в което се обучават студенти в бакалавърска и магистърска степен по специалности от професионалното направление “Икономика“. Чрез презентация тя запозна гимназистите с възможностите за продължаване на обучението по различни програми след завършване на средното образование.
На кръглата маса представителите на ВУЗФ запознаха учениците с инициативи, в които те активно могат да се включат с цел повишаване на своите теоретични знания и практически умения като: Финансова академия 2024 г., на която ще се засегнат полезни и интересни теми от 19 до 23 февруари, Четвъртата национална ученическа конференция на тема “Изкуствения интелект и трансформацията на образованието“ на 15 февруари 2024 година.
В края на кръглата маса участниците високо оцениха полезността на предоставената информация и на дискутираните теми.

Този пост беше публикуван в Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.