Отговори на задачите по финансова грамотност 2024

5 КЛАС

6 КЛАС

7 КЛАС

8 КЛАС

9 КЛАС

10 КЛАС

11 КЛАС

12 КЛАС

Сигнали за допуснати технически неточности и грешни отразявания в протоколите се входират чрез молба до директора на училището координатор не по-късно от 14:00 ч. на 22.02.2024 г. Областната комисия за проверка и оценка на писмените работи разглежда сигналите, взима решение по тях и актуализира (при необходимост) протоколите с резултатите на явилите се ученици. Актуализираните протоколи се поставят на видно място в училището координатор и на електронната му страница не по-късно от 17:00 ч. на 23.02.2024 г. Във връзка със сигналите решенията на Областната комисия са окончателни.

Протокол с резултатите на учениците

Този пост беше публикуван в Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.