Световният ден на водата

17111203306291 den_na_vodata3 Световният ден на водата, който се отбелязва всяка година на 22 март, обединява десетки хиляди хора по света и има за цел повишаване на осведомеността и насочване на вниманието върху нейното значение и необходимостта от опазването й.
Водата е и в основата на адаптирането към изменението на климата, тъй като служи като ключова връзка между климатичната система, човешкото общество и околната среда.
Без подходящо управление на водите има вероятност да се увеличи конкуренцията за вода между секторите и да ескалират различни видове водни кризи, които да предизвикат извънредни ситуации в редица зависими от водата сектори.
1_6 Тази година мотото на кампанията е „Вода за мир“. Водата може да създаде мир или да разпали конфликт. Когато водата е оскъдна или замърсена, или когато хората имат неравен или никакъв достъп до нея, напрежението между общностите и държавите расте.
Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ отбеляза Световния ден на водата с информационна кампания за ролята и значението на водата, проблемите, свързани със замърсяването й и начините за справянето с тях. Единадесетокласници изработиха информационни брошури със стратегии за пестене на вода и начини за опазване на чистотата на водата, които разпространиха из училищната общност.
Учениците бяха запознати с понятието „Воден отпечатък“ и имаха възможност да изчислят, че водният отпечатък, който оставя обядът им, състоящ се от парче пица и кола, е 1045,14 литра вода. Представен бе и водният отпечатък, който оставя модната индустрия.
В тази връзка в гимназията се организира конкурс-предизвикателство „Дай втор шанс на старите си дрехи“. Идеята е да се удължи живота на дрехите чрез поправяне и преправяне. Това може да намали въглеродните, водните и отпадъчни отпечатъци с 20 до 30 %.

Този пост беше публикуван в News. Bookmark the permalink.

Comments are closed.