Празнуваме 11 юни – Деня на икономиста

Със самочувствието на бъдещи икономисти учениците от най-голямата професионална гимназия в област Кърджали по традиция честваха Деня на икономиста. Чрез мултимедийна презентация бе направен обзор на дейностите по професионална подготовка, професионалните изяви през годината и постигнатите резултати. Историята на празника бе представена на табло.
Гордост за всички са многото ученици, заели призови места в училищни, национални и международни икономически инициативи и издигнали престижа на гимназията. Празникът е и една равносметка, която трябва да послужи за вдъхновение на всички алековци – да продължават да търсят нови пътища за изяви и развитие в областта на икономиката.
Денят е обявен за професионален празник през 2005 г. с решение на Министерския съвет по повод 110 годишнината от създаването на първото българско икономическо дружество през 1895 г. По-късно – през 1990 г., дружеството е преименувано в Съюз на икономистите в България.
В поздравителен адрес до УС на СИБ от ученици от нашата гимназия беше отправена благодарност:
„Човек е богат със своята ЦЕЛ,
богат е със своя собствен дял,
но не с това, което е взел,
богат е с това, което е ДАЛ
Благодарим Ви за всичко онова, което Вие давате на нас – бъдещите икономисти!”

Този пост беше публикуван в News. Bookmark the permalink.

Comments are closed.