Изпълнение на делегирания бюджет

Бюджет 2024 г.
Отчет I тримесечие на 2024 г.
Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 31.03.2024 г.


Бюджет 2023 г.
Отчет I тримесечие на 2023 г.
Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 31.03.2023 г.
Отчет II тримесечие на 2023 г.
Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 30.06.2023 г.
Отчет III тримесечие на 2023 г.
Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 30.09.2023 г.
Отчет IV тримесечие на 2023 г.
Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 31.12.2023 г.


Бюджет 2022 г.
Отчет I тримесечие на 2022 г.
Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 31.03.2022 г.
Отчет II тримесечие на 2022 г.
Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 30.06.2022 г.
Отчет III тримесечие на 2022 г.
Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 30.09.2022 г.
Отчет IV тримесечие на 2022 г.
Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 31.12.2022 г.


Бюджет 2021 г.
Отчет I тримесечие на 2021 г.
Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 31.03.2021 г.
Отчет II тримесечие на 2021 г.
Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 30.06.2021 г.
Отчет III тримесечие на 2021 г.
Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 30.09.2021 г.
Отчет IV тримесечие на 2021 г.
Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 31.12.2021 г.


Бюджет 2020 г.
Отчет I тримесечие на 2020 г.
Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 31.03.2020 г.
Отчет II тримесечие на 2020 г.
Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 30.06.2020 г.
Отчет III тримесечие на 2020 г.
Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 30.09.2020 г.
Отчет IV тримесечие на 2020 г.
Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 31.12.2020 г.


Бюджет 2019 г.
Отчет I тримесечие на 2019 г.
Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 31.03.2019 г.
Отчет II тримесечие на 2019 г.
Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 30.06.2019 г.
Отчет III тримесечие на 2019 г.
Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 30.09.2019 г.
Отчет IV тримесечие на 2019 г.
Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 31.12.2019 г.


Бюджет 2018 г.
Отчет I тримесечие на 2018 г.
Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 31.03.2018 г.
Отчет II тримесечие на 2018 г.
Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 30.06.2018 г.
Отчет III тримесечие на 2018 г.
Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 30.09.2018 г.
Отчет IV тримесечие на 2018 г.
Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 31.12.2018 г.


Бюджет 2017 г.
Отчет I тримесечие на 2017 г.
Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 31.03.2017 г.
Отчет II тримесечие на 2017 г.
Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 30.06.2017 г.
Отчет III тримесечие на 2017 г.
Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 30.09.2017 г.
Отчет IV тримесечие на 2017 г.
Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 31.12.2017 г.


Бюджет 2016 г.
Отчет I тримесечие на 2016 г.
Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 31.03.2016 г.
Отчет II тримесечие на 2016 г.
Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 30.06.2016 г.
Отчет III тримесечие на 2016 г.
Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 30.09.2016 г.
Отчет IV тримесечие на 2016 г.
Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 31.12.2016 г.


Бюджет 2015 г.
Отчет I тримесечие на 2015 г.
Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 31.03.2015 г.
Отчет II тримесечие на 2015 г.
Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 30.06.2015 г.
Отчет III тримесечие на 2015 г.
Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 30.09.2015 г.
Отчет IV тримесечие на 2015 г.
Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 31.12.2015 г.


Comments are closed.