Информация за зрелостници

График за провеждане на държавния изпит по практика на професията и специалността – ІІІ-та ПКС – 01.06.2021 г. – 03.06.2021 г.


Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 2020/2021 година


Дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за XII клас за придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация през учебната 2020/2021 година


График за провеждане на държавни изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация и срокове за подаване на заявления за полагане на държавни изпити през учебната 2020/2021 година


Учебно-изпитни програми за държавен зрелостен изпит по:

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
ЧУЖД ЕЗИК
МАТЕМАТИКА
ФИЛОСОФИЯ
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Comments are closed.