Информация за зрелостници

График за провеждане на държавни изпити – част по теория и практика на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация – защита на дипломни проекти през учебната 2022/2023 година


Учебно-изпитни програми за държавен зрелостен изпит по:

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА


График за провеждане на държавни изпити – част по теория и практика на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация – защита на дипломни проекти през учебната 2021/2022 година


Списък на допуснатите ученици до защита на дипломен проект за държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация
Оперативно счетоводство
Икономическа информатика
Банково дело


График за провеждане на държавния изпит по практика на професията и специалността – ІІІ-та ПКС – 01.06.2021 г. – 03.06.2021 г.


Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 2020/2021 година


Дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за XII клас за придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация през учебната 2020/2021 година


График за провеждане на държавни изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация и срокове за подаване на заявления за полагане на държавни изпити през учебната 2020/2021 година

Comments are closed.