Седмично разписание

График на учебните часове за втори срок
на учебната 2022/2023 година
в сила от 06.02.2023 година

Дневно разписание на училището за учебната 2022/2023 година

VIII А клас
VIII Б клас
VIII В клас
IX А клас
IX Б клас
IX В клас
X А клас
X Б клас
X В клас
XI А клас
XI Б клас
XI В клас
XI Г клас
XII А клас
XII Б клас
XII В клас


Comments are closed.