“Компас на счетоводителя”

Линк към блога на проекта

logo-erausm

Алековци представиха мобилно приложение по проект “Компас на счетоводителя” в Гърция

dav През месец ноември учители и ученици от Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ взеха участие в учебна, преподавателска и обучителна дейност по проект по програма „Еразъм+”, КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, Децентрализирана дейност „Стратегически партньорства” в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО). Мобилността се проведе в град Кавала, Гърция, където взеха участие учители и ученици от четирите страни партньори – България, Италия, Турция и Гърция. На срещата бе представено и приложено на практика мобилното приложение “E-count your English”, което бе разработено със средства от програмата по проекта THE COMPASS OF THE ACCOUNTANT (Компас на счетоводителя) от Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ и се явява вторият интелектуален продукт по проекта. Приложението включва 1000 думи и специализирана лексика в областта на счетоводството преведена на 5 езика, които са езиците на страните участнички в проекта и английски език. Тъй като има общо мнение, че младото поколение е пристрастено към мобилните телефони и приложения, училищната политика се променя всяка година, за да се справи с този проблем. Вярваме, че ако включим мобилни приложения във и извън класната стая, ще можем да превърнем слабостта в сила. Учениците ще имат безплатен достъп и възможност да свалят и използват приложението от телефоните и таблетите си. То би могло да бъде полезно не само на ученици, обучавани в икономически дисциплини, да обогатят своите знания на английски език, но също така и за студенти, продължаващи своето образование в тази област.
sdr Учителите, участвали в учебната, преподавателска и обучителна дейност, бяха запознати с възможностите за използване на инструментите на Web 2.0 в класната стая. Запознаването с безплатните онлайн инструменти ще даде възможност на учители и ученици да развият ценни комуникативни умения в средата на 21. век. След това обучение учителите ще се стремят да използват инструментите на уеб 2.0 в техните класни стаи и да бъдат по-активни в технологиите.
Освен с натрупан опит и обмен на добри практики всички се завърнаха от срещата не само удовлетворени от свършената работа, но и щастливи с осъществяването на нови контакти и нови приятелства.

Алековци в Италия с „Компас на счетоводителя“

wp_20170421_11_29_39_pro Ученици и учители от Професионална гимназия по икономика „ Алеко Константинов“ участваха съвместно с ученици и учители от Гърция и Турция в международна партньорска среща в град Карбония, Италия по проект The Compass Of The Accountant (Компас на счетоводителя) по програма „Еразъм+”, КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, Децентрализирана дейност „Стратегически Партньорства” в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО). Групите участваха в учебно-преподавателски и обучителни събития, разделени на два потока. Учениците участваха в смесена мобилност за учащи се в ПОО и имаха занятия за работа с WIKISPACE, а за учителите се проведоха краткосрочни съвместни обучения за работа и wp_20170419_12_05_14_pro използване на системата за управление на обучението MOODLE в училищата като система за електронно обучение, съставена от много слоеве, за да допълни обучението „лице в лице“ и разработи мобилно приложение за подобряване владеенето на английски език на професионално ниво от учениците.
Чрез участието си в тази мобилност учениците от гимназията повишиха своите комуникативни способности на чужд език, добиха умения за използването на технологии, развиха положително отношение към европейските проекти и европейските ценности, добиха самоувереност и получиха глобална осведоменост, но и най-вече създадоха нови приятелства и придобиха опит по един неповторим и незабравим начин. wp_20170418_09_26_51_pro Учителите получиха възможност за по-широк поглед върху практики, политики и системи в областта на образованието в Италия, обмениха идеи за работа и дейности в полза на учениците и добиха опит в работата в мултикултурна среда.
Благодарение на добрата организация от страна на домакините срещата премина ползотворно и бе вдъхновяваща и за ученици, и за учители. Всички участници в проекта с нетърпение се готвят за следващите учебно-преподавателски и обучителни събития, които ще се състоят в град Кавала, Гърция.

Първа транснационална среща по „Еразъм+“

wp_20170110_14_27_00_pro Професионална гимназия по икономика „ Алеко Константинов“ бе домакин по проект “The compass of the accountant (Компас на счетоводителя) по програма „Еразъм+”, КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, децентрализирана дейност„стратегически партньорства” в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО).
В периода 10 – 12 януари 2017 година в училището се проведе първата транснационална среща между партньорите от Италия, Гърция и Турция. Гостите бяха посрещнати по стар български обичай с питка с мед и български народен танц, изпълнен от ученици от гимназията, а участниците от клуб „Пътешественик“ представиха града, страната и училището на английски език пред гостите.
Екипи от училищата партньори се събраха с цел насърчаване на взаимодействието, сътрудничеството и взаимното обогатяване между различни страни и училища. Те представиха информация за образователната система, прилагането на ИКТ и друго технологично оборудване в учебната програма, позицията на завършилите професионално образование на пазара на труда и др. Планирани бяха дейностите, които ще се провеждат в период от 2 години. Учителите на срещата ще се споразумеят за въпросите, които ще бъдат зададени на учениците в предварителния въпросник за проучването на състоянието и положението на ПОО и да се получи представа за очакванията на учениците от партньорските страни. Екипите на проекта също така взеха решение за логото на проекта. Всяка страна направи кратка презентация на учебната програма по Счетоводство / Финанси, за 11 клас в своята страна. Учителите по английски език работиха върху лексика на професионален английски и ще подготвят речник със счетоводната терминология, която да бъде включена в мобилно приложение.
През месец април, 2017г., предстои да се проведе учебно-преподавателска и обучителна мобилност в Карбония, Италия, съвместно за преподаватели и ученици. Да си пожелаем успех и достойно представяне на Алековци.

СЪОБЩЕНИЕ

Датата на изпита по английски език за проекта „Компас на счетоводителя“ е на 17.01.2017 година / вторник /.

„Компас на счетоводителя“ – новият европейски проект на гимназията по икономика

„MOODLE ще бъде указание за пътуване към бъдещето на младите счетоводители. MOODLE ще бъде компаса на нашите ученици“. С тази идея Професионална гимназия по икономика „ Алеко Константинов“ град Кърджали стана партньор в проект по програма „Еразъм+”, КД2 „СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ИНОВАЦИИ И ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ”, ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНА ДЕЙНОСТ „СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРСТВА” в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО). Заглавието на проекта е THE COMPASS OF THE ACCOUNTANT (Компас на счетоводителя) и е от типа проекти за Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите. Основната цел на този тип проекти е насочена към разработване на интелектуални продукти и разпространение на новаторски или съществуващи иновативни идеи. Координиращата организация в този проект е училището BAYRAKLI MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI от град Измир, Турция. Партньори по проекта са училищата Istituto di Istruzione Cesare Beccaria от град Карбония, Италия и 4EPAL от град Кавала, Гърция. Продължителността на проекта е 2 години.
Проектът „Компас на счетоводителя“ е насочен към използване на съвременните технологии, които са неизменна част от нашето ежедневие. Те са причина за сериозни промени в различни области на живота, в търговията, комуникациите, банкирането, транспорта.
Немислимо е да се предположи, че образователната система не е засегната и остава безразлична към тези промени и трансформации. Проектът цели задоволяване на потребностите на индивида за знания и повишаване ефективността в преподаването на учебните дисциплини в съответствие с индивидуалните различия на обучаваните. Чрез него обучението може да бъде улеснено, обогатено и подобрено с помощта на технологиите, чрез модернизиране на професионалното преподаване в областта на счетоводството и финансите. В училищата-партньори по проекта ще бъде използвана системата за управление на електронно обучение MOODLE, съставена от много слоеве, с цел допълване на образователния модел „лице в лице“. Ангажимент на Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ в този проект е разработването на мобилно приложение със счетоводни термини на английски език за подобряване на професионалната лексика на учениците. Проектът включва и реализиране на мултиплициращо събитие в Турция за популяризиране на възможностите на MOODLE.
Дейностите предвиждат две транснационални срещи и четири обучителни мобилности, две за ученици и две за учители. Първата среща по проекта с участието на преподаватели ще бъде реализирана в България през месец ноември 2016. Срещата има за цел насърчаване на взаимодействието и сътрудничеството между различните страни и училища, участващи в проекта. Ще бъде обменена информация за образователните системи в четирите държави, приложението на ИКТ и друго технологично оборудване в образователния процес, позицията на завършилите професионално образование на пазара на труда и др. Всяка страна ще представи учебната програма по Счетоводство или Финанси.
През месец април 2017 г. учители и ученици от Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ ще вземат участие в обучителна мобилност в град Карбония, Италия, а през месец ноември същата година – в град Кавала, Гърция.
Чрез участието си в проекта учениците ще повишат своите компетентности на чужд език, ще надградят уменията си в сферата на високите технологии, ще развият положително отношение към участието в европейски проекти. Учителите ще имат по-широк поглед върху практики, политики и системи в областта на образованието в различните страни, ще повишат качеството на тяхната работа и дейности в полза на учениците, ще добия опит в работата в мултикултурна среда.

Comments are closed.