Моят старт в бизнеса

eu-logologo
[Gallery not found]

I. Цели:
Основната цел е да отговори на нуждите на младите хора да изразяват своята креативност, да създават и да бъдат свободни в своите идеи и мисли.
II. Очаквани резултати:
Умения да мотивират и обосновават избора си; анализиране и прогнозиране на бизнес средата; познаване и прилагане маркетинговия инструментариум; умения да съставят организационно – управленски и производствен план; планиране работната сила и заплата; разработване и прогнозиране стопанския и финансов резултат; формулиране изводи и заключения; презентиране фирмения профил; прилагане успешно професионалните знания и умения в условия на бързо променящ се пазар.

Да развиеш идеята си за бизнес не е невъзможно

img_20170329_140256 Това доказаха участниците в извънкласна дейност „Моят старт в бизнеса“ при Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ гр. Кърджали с ръководител Цветанка Крачунова.
Дейността е организирана като Клуб по интереси по проект „Твоят час“. Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.
На своята заключителна представителна изява учениците презентираха работата на клуба, споделиха за наученото и показаха резултатите от своите усилия – готови бизнес проекти.
А постигнатото е най- голямото удовлетворение от свършената работа.
В продължение на пет месеца дванадесетокласниците от клуба работиха по изготвянето на своите бизнес проекти. Научиха се да планират дейността и ресурсите, да анализират и прогнозират средата, да структурират работата, да представят, мотивират и защитават идеите си. Ферма за зайци, агенция за детегледачки, производство на гъба кладница, търговия със слънчеви колектори, агенция за детски партита са сред най-интересните разработки. Знанията и уменията, които развиха и натрупаха чрез участието си в извънкласната дейност, ще им бъдат от полза в бъдеще.
Гости на изявата бяха директорът на Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ – г-жа Атанаска Мешелиева и заместник- директорът – г-жа Кристина Капсамунова.
На прага на завършване на средното си образование младите икономисти се убедиха, че когато има желание, когато се работи усилено, когато има умело наставничество, няма невъзможни неща.

Mоят старт в бизнеса по проект „Твоят час“

img_20170130_102501 Нестандартна и атрактивна представителна изява организираха учениците от клуб по интереси „Моят старт в бизнеса“ по проект „Твоят час“ с ръководител Цветанка Крачунова.
Във фоайето на ПГ по икономика „Алеко Константинов“ младите предприемачи направиха импровизирано бизнес изложение, на което представиха дейността на клуба и идеитея по които работят.
Ферма за зайци, агенция за детегледачки, производство на гъба кладница, търговия със слънчеви колектори бяха сред най-интересните бизнес проекти, които разработват учениците. Всеки един от тринадесетте участници в клуба бе изработил рекламна листовка, за да представи идеята си за бизнес.
Собствено лого, баджове на клуба и презентация с нетрадиционен прочит на предприемачеството бяха част от дейностите по изявата.
Интерес за учениците от гимназията предизвика и макет на мениджър, който презентира бизнес идеи 2017 на флип чарт.
Накрая младите предприемачи отправиха покана към всички да присъстват на следващата им изява, на която ще представят готовите си бизнес проекти.

Comments are closed.