Подобряване на мотивацията на учениците чрез Гугъл инструменти и мобилни приложения

През настоящата учебна година в Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ стартира проект с тема „Подобряване на мотивацията на учениците чрез Гугъл инструменти и мобилни приложения“ по програма Еразъм +, Ключова дейност 2 – „Стратегически партньорства“, сектор “Училищно образование”, проекти за “Партньорства за училищен обмен”. Проектът е насочен към 24 ученици от гимназията, които ще имат възможността да посетят партньорски училища от Португалия, Латвия, Италия и Турция, където ще обогатят своите знания и умения в интеркултурна среда. Проектът е с продължителност 24 месеца.
На 16.10.2020 г., ще се проведе събитие във връзка с инициатива на Европейската комисия – „Дни на Еразъм“ (ErasmusDays), с която да се отбележи огромното положително въздействие на Програма „Еразъм+“ едновременно във всички държави, легитимни за участие в Програмата. По време на това събитие ще бъдат представени целите, част от дейностите и очакваните резултати от реализирането на новия проект „Подобряване на мотивацията на учениците чрез Гугъл инструменти и мобилни приложения“. Всички заинтересовани ученици и учители са поканени да присъстват на събитието, което ще се проведе в Актовата зала на гимназията по време на голямото междучасие.
„Дни на Еразъм“ бяха предшествани от информационни срещи, стартиращи реализацията на други два проекта по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 – проектът „SMART – Успешни методи за правилно преподаване“, който ще даде възможност на девет педагогически специалисти от гимназията да преминат обучение в специализирани курсове за повишаване на професионалната им квалификация и проектът „Европейски опит в прилагането на информационни технологии в маркетинга – стъпка към дигиталната ера и пазара на труда“. Този проект ще даде възможност на 20 ученици от гимназията да проведат производствена практика през юни месец в гр. Малага, Испания.
Педагогически специалисти и ученици, желаещи да кандидатстват за участие в проект „Подобряване на мотивацията на учениците чрез Гугъл инструменти и мобилни приложения“, могат да изтеглят формуляри на мотивационно писмо, заявление, CV и декларация (само за ученици) от тук.

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ
МОТИВАЦИОННО ПИСМО ЗА УЧИТЕЛ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛ
МОТИВАЦИОННО ПИСМО ЗА УЧЕНИК
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧЕНИК
ДЕКЛАРАЦИЯ (САМО ЗА УЧЕНИЦИ)

Срок за подаване на документите – 30.10.2020 г.
Документите да се изпращат на адрес: pgi_erazam@abv.bg

Comments are closed.