Колектив

5461

Директор – Мариела М. Попова


5438

Педагогически специалисти:

 1. Красимира В. Живанова – Заместник директор по учебна дейност
 2. Цветанка С. Крачунова – Заместник директор по учебна дейност
 3. Светла М. Стоева – Старши учител по Български език и литература
 4. Вяра Б. Петрова – Учител по Български език и литература
 5. Лидия Д. Бояджиева – Старши учител по Български език и литература
 6. Живка Т. Станудина – Старши учител по Английски език
 7. Искра В. Каменова – Старши учител по Английски език
 8. Йорданка М. Узунова – Старши учител по Английски език
 9. Филиз М. Мустафа – Старши учител по Английски език
 10. Ниязи Р. Ахмедов – Старши учител по Немски език
 11. Кирчо А. Ангелов – Старши учител по Математика
 12. Мехмед А. Мехмед – Ръководител направление Информационни и комуникационни технологии
 13. Елена В. Вълчева-Колева – Старши учител по Информатика и информационни технологии
 14. Валентина Д. Райчева – Старши учител по История и цивилизации
 15. Мирослав М. Кукев – Старши учител по География и икономика
 16. Румяна Г. Дамянова – Старши учител по Обществени науки
 17. Гюлер Ш. Салиф – Учител по Биология и здравно образование
 18. Евелина А. Якова – Учител по Химия и опазване на околната среда
 19. Стефан Г. Иванов – Старши учител по Физическо възпитание и спорт
 20. Красимир И. Стоев – Старши учител по Физическо възпитание и спорт
 21. Наска В. Миткова – Старши учител по Счетоводство и данъчно облагане
 22. Христина Й. Ванчева – Старши учител по Счетоводство и данъчно облагане
 23. Красимира Т. Боюклиева – Старши учител по Счетоводство и данъчно облагане
 24. Недялка Й. Фучиджиева – Старши учител по Счетоводство и данъчно облагане
 25. Димитрия Х. Христова – Учител по Обща професионална подготовка
 26. Николай В. Шукерски – Старши учител по Обща професионална подготовка
 27. Пепа Каменчовска – Старши учител по Обща професионална подготовка
 28. Пламена М. Дюлгерова – Старши учител по Компютърни науки
 29. Тюркян А. Мехмед – Учител по Компютърни науки
 30. Валентина Н. Коларова – Старши учител по Администрация и управление
 31. Кристина Г. Капсамунова – Педагогически съветник
 32. Зейние А. Мехмед – Училищен психолог

Непедагогически специалисти:

 1. Стиляна С. Григориева – Заместник директор по административно-стопанската дейност
 2. Миглена Т. Конникова – Главен счетоводител
 3. Красимира Д. Савова – Касиер
 4. Елена Н. Хаджийорданова – Административен секретар
 5. Петя С. Петкова – Технически секретар
 6. Антоанета А. Филипова – Домакин
 7. Рамадан С. Рашид – Огняр
 8. Сание А. Шукри – Хигиенист
 9. Севгинар М. Рашид – Хигиенист
 10. Валентина М. Узунова – Хигиенист
 11. Елена Димитрова – Хигиенист
 12. Рафет А. Вели – Работник, поддръжка на сгради
 13. Десислава М. Тодорова-Колева – Медицинска сестра

Comments are closed.