Healthy minds – welbeing at school

Print

През последните години психичното здраве на младите хора се превърна в основен проблем със забележимо покачване в училищата, което доведе до неблагоприятен ефект в образователната система. Учителите и училищния персонал трябва да се справят с все по-голям и широк спектър от проблеми с психичното здраве, с които се сблъскват учениците.
Наблюдава се увеличение на броя на ученици с диагностицирани проблеми като тревожни разстройства и поведенчески затруднения, които изискват допълнителна подкрепа в класната стая. Отбелязва се и увеличение на броя на учениците, които се самонараняват или употребяват наркотици и алкохол като механизъм за справяне с проблемите. Много от тях също се сблъскват с проблеми, свързани с разпадането на семейството, отговорностите и бедността. Бързият растеж и значението на социалните медии в живота на младите хора също имат неблагоприятен ефект, свързан с тяхната идентичност, сексуалност, самооценка и външен вид. Училищата са изправени пред тревожно увеличение на отпадналите от процеса на обучение.
Проектът „Здрав ум-успехи в училище/ Healthy minds – welbeing at school/, реализиран от ПГИ „Алеко Константинов“ Кърджали в сътрудничество с партньори от Великобритания, Италия, Испания, Румъния, Швеция и Литва, дава възможност за насърчаване на придобиването на нови умения в училище в сферата на психичното здраве чрез ангажиране на ученици, учители, родители и други образователни институции.
Използването на електронната платформа, разработена за целта на проекта, поставя фокус върху ИКТ технологиите.
Реализирани до момента са 4 дейности, покриващи 16 теми, свързани с психичното здраве на учениците – външен вид, социални медии, стрес, безпокойство, злоупотреба с алкохол и наркотици, хулиганство, липса на увереност, самооценка, приятелство, разбито семейство, самонараняване, притеснение за изпити, социално изключване, дискриминация/расизъм, глобални проблеми и пристрастяване към електронни устройства.
ПГИ „Алеко Константинов“ Кърджали разработи два учебни модула – приятелство и разбито семейство. Те включват учебни планове за уроци, обучителни видеа, материали за наръчник и уроци на електронната платформа на проекта. Видеата към модулите са разработени специално по измислени истории за постигане целите на проекта, а в ролите влизат ученици от училището.
Материалите по проекта, които са в помощ на класни ръководители, училищни психолози и педагогически съветници и специалисти, са достъпни за всички на страницата на проекта и платформата, а видеата са достъпни и в youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=fIeBrUc9cg4 – Friendship
https://www.youtube.com/watch?v=Z6jZ7Rcpfxw&t=5s – Family breakdown

https://platform.healthymindsproject.net
www.healthymindsproject.net

Self-teach Workbook – doc format

Self-teach Workbook – pdf format

Comments are closed.