Свободни места

За учебната 2023 / 2024 г.

VIII В клас – специалност „Банково дело” Едно свободно място
IX В клас – специалност „Банково дело” Две свободни места
X В клас – специалност „Банково дело” Две свободни места
XI А клас – специалност „Оперативно счетоводство” Едно свободно място
XI Б клас – специалност „Икономическа информатика” Едно свободно място
XI В клас – специалност „Банково дело” Шест свободни места
XII А клас – специалност „Оперативно счетоводство” Едно свободно място
XII В клас – специалност „Банково дело” Три свободни места
XII Г клас – специалност „Икономика и мениджмънт” Едно свободно място

Приемането на документи се извършва в канцеларията на ПГИ „Алеко Константинов“ от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 12.30 ч. до 16.30 ч.


Comments are closed.