Свободни места

  • Две свободни места за попълване за учебната 2022/2023 година в VIII В клас, специалност „Банково дело“, професионално направление „Финанси, банково и застрахователно дело“.

  • Едно свободно място за попълване за учебната 2022/2023 година в IX Б клас, специалност „Икономическа информатика“, професионално направление „Приложна информатика“.

  • Едно свободно място за попълване за учебната 2022/2023 година в X Б клас, специалност „Икономическа информатика“, професионално направление „Приложна информатика“.

  • Две свободни места за попълване за учебната 2022/2023 година в X В клас, специалност „Банково дело“, професионално направление „Финанси, банково и застрахователно дело“.

  • Едно свободно място за попълване за учебната 2022/2023 година в XI А клас, специалност „Оперативно счетоводство“, професионално направление „Счетоводство и данъчно облагане“.

  • Едно свободно място за попълване за учебната 2022/2023 година в XI В клас, специалност „Банково дело“, професионално направление „Финанси, банково и застрахователно дело“.

  • Едно свободно място за попълване за учебната 2022/2023 година в XII А клас, специалност „Оперативно счетоводство“, професионално направление „Счетоводство и данъчно облагане“.

  • Три свободни места за попълване за учебната 2022/2023 година в XII Б клас, специалност „Икономическа информатика“, професионално направление „Приложна информатика“.

  • Едно свободно място за попълване за учебната 2022/2023 година в XII В клас, специалност „Банково дело“, професионално направление „Финанси, банково и застрахователно дело“.

Приемането на документи се извършва в канцеларията на ПГИ „Алеко Константинов“ от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 12.30 ч. до 16.30 ч.


Comments are closed.