Обучение за ИТ кариера

Logo-IT-kariera
Националната програма предлага формат за обучение по програмиране на ученици от цялата страна за придобиване на професионална квалификация по професия „Приложен програмист“. Обучението е предназначено за ученици в средни училища, профилирани гимназии и професионални гимназии, които не се обучават по тази професия. Обучението се организира в свободното време на учениците през седмицата, в събота и неделя или през ваканциите, като учебният процес ще се провежда както присъствено, така и онлайн.
ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Обща цел
Повишаване на знанията и уменията по ИТ специалности и високи технологии и създаване на условия за провеждане на софтуерно професионално образование и обучение, както и усвояването на дигитални компетентности, свързани с изучаваната професия в сътрудничество с университети и с работодатели от ИТ сектора.

Конкретни (специфични) цели

  • Разширяване базата от ученици, които са придобили професионална квалификация по професия от професионално направление „Компютърни науки“ и/или продължават образованието си във висши училища в професионално направление „Информатика и компютърни науки“;
  • Създаване на условия за придобиване на знания и умения в сферата на ИТ и други високи технологии.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • Изграден капацитет за съвременно софтуерно образование и обучение по високи ИТ и други технологии посредством партньорство с университети и с ИТ бизнеса;
  • Придобиване на професионални компетентности по професия „Приложен програмист“ в съответствие с потребностите на бизнеса;
  • Създаване на пряка връзка между ученик и работодател и готовност на учениците още в XII клас да започнат работа в софтуерни компании;
  • Надградени уменията за работа в дигитална и високотехнологична среда;
  • Адаптирани учебни програми, отразявайки най-новите тенденции в дигиталните технологии; • Разработени учебни програми за разширена и допълнителна професионална подготовка;
  • Разработени учебни помагала за краткотрайни модули, надграждащи бързо променящите се изисквания на ИТ бизнеса.

ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА
Националната програма, модул 1 „Обучение за ИТ кариера“, предлага формат за обучение по програмиране на ученици от цялата страна за придобиване на професионална квалификация по професия „Приложен програмист“. Обучението е предназначено за ученици в средни училища, профилирани гимназии и професионални гимназии, които не се обучават по професия от професионално направление „Компютърни науки“. Обучението се организира присъствено, в смесена присъствено/онлайн форма и онлайн в свободното време на учениците – през седмицата, в събота и неделя и/или през ваканциите. Обучението се извършва в професионални гимназии и училища, в които е налице необходимата материално-техническа база в съответствие с Държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Приложен програмист“ и се подпомага от 5 центъра, обособени към съответните училища.


Учениците от втория випуск по НП „Обучение за ИТ кариера“ получиха своите свидетелства

207495956_4577663748924584_736086341566342979_n На церемония, състояла се в ОМГ „Акад. Кирил Попов“ гр. Пловдив, учениците от втория випуск по Национална програма „Обучение за ИТ кариера“ получиха своите свидетелства по професия „Приложен програмист“.
Националната програма предлага формат за обучение по програмиране на ученици от цялата страна за придобиване на професионална квалификация по професия „Приложен програмист“. Обучението е предназначено за ученици в средни училища, профилирани гимназии и професионални гимназии, които не се обучават по тази професия. Обучението се организира в свободното време на учениците през седмицата, в събота и неделя или през ваканциите, като учебният процес се провежда както присъствено, така и онлайн. Центровете за обучение са пет – Правец, Русе, Пловдив, Бургас и София, като област Кърджали е свързан към център Пловдив. Обучителят на учениците от областта е Мехмед Мехмед – ръководител направление ИКТ към Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ Кърджали.
Седмица преди церемонията Анна Пенчева от ПГИ „Алеко Константинов“ Кърджали и Ивайло Топчиев от ЕГ „Христо Ботев“ бяха наградени лично от министър Николай Денков за постигнати високи резултати по време на обучението.
Над 20 ученици вече работят във софтуерни компании, а няколко са на обучителен стаж.


Comments are closed.