Развитие и управление на агротуризма

Обява за подбор на ползватели

ПО ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОТУРИЗМА“,
ДОГОВОР № 2023-1-BG01-KA121-VET-000131653
ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“, КД1 – „ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ“ СЕКТОР „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Развитие и управление на агротуризма“,
Програма „Еразъм+“, КД1 – Образователна мобилност за граждани, сектор „Професионално образование и обучение“

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „АЛЕКО
КОНСТАНТИНОВ“ ГРАД КЪРДЖАЛИ
ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТА

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:
През настоящата учебна година Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ – град Кърджали работи по проект „Развитие и управление на агротуризма” по програма “Еразъм +”, Дейност KА1 – „Образователна мобилност за граждани – Професионално образование и обучение”. Той ще се реализира съвместно с партньорската организация Sistema Turismo град Римини, Италия. Глобалната тема, заложена в проектопредложението е „Развитие и управление на агротуризма” и по нея са предвидени 20 мобилности за ученици на възраст 16-18 години от X и XI клас от всички специалности. Те ще проведат предвидената по учебен план производствена практика на реални работни места във фирми в град Римини, Италия.
Вследствие на успешно проведени мобилности очакваме ползвателите да придобият самочувствие и увереност за по-активно участие в национални и международни състезания в областта на икономиката. Това ще им даде възможност да приложат на практика придобитите знания и умения. Повишените им компетенции ще бъдат интегрирани в бъдещото им професионално развитие. В дългосрочен аспект това е перспектива за по-добра заетост и кариерно развитие.
Проектът ще се реализира за период от 15 месеца, а мобилността за учениците от X и XI клас ще се осъществи в периода от 22.06.2024 – 06.07.2024 година в град Римини, Италия.

Финансирането на проекта е осигурено по програма „Еразъм+“ на ЕС.
Срок за подаване на документите: 03.11.2023 г. на e-mail: csk_dulo@abv.bg
Учениците, желаещи да кандидатстват за участие в мобилността, могат да изтеглят формуляри на мотивационно писмо, заявление, CV и декларация от прикачените файлове.

Comments are closed.