Механизъм за действие и Алгоритъм към него в случаи на установяване на разространение и употреба на наркотични вещества в училище

На 01.11.2023 г. със заповед № РД09-3543 на професор Галин Цоков – министър на образованието и науката, е утвърден Механизъм за действие и Алгоритъм към него в случаи на установяване на разпространение и употреба на наркотични вещества в училище, дейности за повищаване на професионалната подготовка на училищните психолози в тази посока и информационни дейности с цел превенция.

Заповед № РД09-3543/01.11.2023 г.
Механизъм за действие и Алгоритъм към него
Схеми по Алгоритъма
Информация за нормативната база и функциите на различните институции
Информация за помощни материали от институции
Училищен алгоритъм за приложение на механизма

Comments are closed.