Алековци с нови идеи за агротуризма след практика в Италия

20240628_152405 1720507871988 20240710_104711 В периода 22.06.- 06.07.24 г. двадесет ученици от X и XI клас проведоха производствената си практика в град Римини, Италия.
След завръщането си участниците в мобилността представиха пред учителите по професионална подготовка дейностите, осъществени по време на престоя им в Италия и предложиха интересни идеи за стартиране на агробизнес в региона.
На специално организирана среща учениците, пътували по проекта, споделиха своя опит и впечатления с връстниците си, провеждащи производствена практика във фирми от областта. Реализираните дейности са част от проекта “Развитие и управление на агротуризъм” по програма Еразъм+, иницииран от Професионална гимназия по икономика “Алеко Константинов” – Кърджали, реализиран съвместно с партньорската организация Система Туризмо от град Римини, Италия.
По време на мобилността, участниците усвоиха нови знания в областта на развитието и управлението на агротуризма. Те приложиха своите умения по маркетинг, анализ и планиране. В процеса на работата си разработваха SWOT анализ, създаваха бизнес модели, изготвяха рекламни материали. Учениците се включиха в работни визити, по време на които бяха запознати с развитието на агробизнеса в страната и имаха възможност да се срещнат с местни предприемачи, които залагат на екологично производство.
Повишените компетенции на ползвателите ще бъдат интегрирани в бъдещото им професионално развитие. В дългосрочен аспект това е перспектива за по-добра заетост и кариерно развитие.
Това спомага за утвърждаване на гимназията като образователна институция, осигуряваща качествено, атрактивно и модерно професионално обучение.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

Алековци от випуск 2024 поеха по пътя на зрелостта

img_9494 В слънчевото утро на 20 юни, в двора на Гимназията по икономика се проведе тържество за връчване на дипломите на завършилите тази учебна година. Емоцията от духа на родното училище, моментът на равносметка и трепетите от раздялата развълнуваха събралите се зрелостници, ученици, учители и родители. Специални гости на събитието бяха: господин Метин Хафъзсалим, директор на Дирекция ,,Бюро по труда“ Кърджали и госпожа Радка Петрова, главен експерт към институцията.
Заслужила с труд и амбиция, първа своята диплома получи Дуйгу Бирхан Хабил, от 12А клас – отличник на випуск 2024. С аплодисменти последва връчването на свидетелствата за зрелост и професионална квалификация на останалите отличници и на учениците, издигнали престижа на учебното заведение през годините на обучението си в него. Сред усмивки, цветя и снимки дипломите си получиха 99 зрелостници. Сърдечни думи за успешен полет в житейската синева, бъдещи радостни срещи и незабрава към училището, изградило ги като личности, отправи госпожа Мариела Попова, директор на ПГИ,,Алеко Константинов“.
Стиляна-Адриана Рускова от 12 Б клас, председател на Ученическия съвет, прочете клетвата на авторитетното учебно заведение. ,, Да пазя с чест името ,,алековец“; да използвам придобитите в училище знания и умения за добро и напредък“ – така хорово, със ставане на крака, се заклеха завършващите. С обич, пожелание за здраве и устойчиви морални ценности, общността на алековци изпроводи своите възпитаници по широките житейски друми.
img_93931 img_9397 img_9399 img_9400 img_9401 img_94021 img_94031 img_9404

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

Арзу Мухарем с награда за изявени ученици от Стопанска камара Кърджали

2024-06-20_13-06-00-753 На 20.06.2024 г. ученичката от XI клас на Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ Арзу Мухарем, бе наградена с грамота и парична награда за изявени ученици в сферата на професионалното обучение, за партньорство и постигнати високи резултати при съвместната дейност, от местната работодателска организация.
В контекста на политиката на БСК за подобряване на връзката между бизнеса и образованието, и по инициатива на Стопанска камара Кърджали, представители на две професионални училища бяха поканени на работната среща на ръководството на БСК с представители на бизнеса в Кърджали.
Председателят на Управителния съвет (УС) на Българската стопанска камара (БСК) Добри Митрев и председателят на УС на Стопанска камара Кърджали Альоша Синабов откриха събитието с над 40 представители на бизнеса от различни икономически сектори от област Кърджали. БСК бе представена и от Мария Минчева, зам.-председател и член на УС, и Виолина Накова – член на УС.
Работната среща обхвана различните икономически и социални въпроси и проблеми, стоящи пред бизнеса и предприемачеството в областта, основни икономически показатели на региона. Представителите на бизнеса от област Кърджали бяха запознати с приоритизираните като най-чувствителни проблеми и възможни решения по които БСК работи.
Представителите на бизнеса споделиха, че като работодатели ежедневно са свидетели на скъсаната връзка между образованието и реалния бизнес и неговите нужди, което води до преки негативни ефекти върху бизнеса и икономиката на България. БСК твърдо заяви готовността си за подкрепа на истинска реформа в българското училищно образование и за сътрудничество, за да превърнем българските училища в място, което подготвя учениците за успешен личен и професионален живот в 21-ви век.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

Ученици от Икономическата гимназия на производствена практика в Италия

proekt В периода 22.06. – 06.07.2024 г. двадесет ученици на възраст между 16 и 18 години от X и XI клас от гимназията по икономика ще проведат предвидената по учебен план производствена практика на реални работни места във фирми в град Римини, Италия.
Мобилността на тема “Развитие и управление на агротуризъм” се провежда по програма “Еразъм +”, Ключова дейност 1 – „Образователна мобилност за граждани – Професионално образование и обучение” и се реализира съвместно с партньорската организация Система Туризмо от град Римини, Италия. Това ще даде възможност на ползвателите да приложат на практика придобитите знания и умения. Повишените им компетенции ще бъдат интегрирани в бъдещото им професионално развитие. В дългосрочен аспект това е перспектива за по-добра заетост и кариерно развитие.
За следващата учебна 2024-2025 година е одобрен за финансиране нов проект по програма Еразъм +, КД1, сектор Професионално образование и обучение. По него се предвиждат мобилности на девет педагогически специалисти с глобална тема „Дуална система и сътрудничество между образователни институции и бизнес“, като при избора на партньор гимназията се е насочила към организацията CETI (Central European Training Institute) от град Виена, Австрия.
С работата по европейски проекти и програми се цели постигането на по-високо качество и ефективност на професионалното обучение и засилване интереса към професионалното образование и обучение.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

Алековци повишават правната си култура

medii_13 sajt_31 В Деня на отворените врати магистрати и служители от Районен съд – Кърджали посрещнаха ученици от 10. и 11. клас на Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ – Кърджали, заедно с техния преподавател Нарин Халил. Председателят на съда Здравка Запрянова откри Деня на отворените врати с встъпителни думи към присъстващите.
Учениците имаха възможност да наблюдават симулативен наказателен процес по действителен казус, разигран от магистрати и съдебни служители в съдебната зала. В предварително подготвен сценарий по обвинение за престъпление, представляващо управление на МПС след употреба на наркотични вещества, те влязоха в ролите на съдия, съдебен секретар, прокурор, подсъдим, защитник, свидетели и вещи лица. „Заседанието“ бе водено от председателя на съда – Здравка Запрянова, като в ролята на прокурора влезе заместник – председателят – Вергиния Еланчева, а съдия Мариана Гунчева бе в ролята на адвокат на подсъдимата. Останалите участници в съдебния процес бяха съдебни служители от районния съд като подсъдима и свидетели, а съдия Радостина Панчугова бе изслушана като вещо лице.
При оттегляне на тайно съвещание на съда за произнасяне на присъда, учениците имаха възможност да задават въпроси към магистратите. Те коментираха как е протекъл наказателният процес, изказваха становища за това, какво би могло, според тях, да бъде наложено като наказание от съда за извършеното престъпление. Младите хора задаваха въпроси към своите домакините, които илюстрираха отговорите си с конкретни примери и интересни казуси от практиката. Алековци имаха възможност да облекат тогите на магистратите и да усетят атмосферата на правораздавателната система.
Денят продължи като учениците, заедно със съдебния администратор на съда, посетиха и разгледаха различните служби в Районен съд – Кърджали. Беше им разяснен пътят на делото от образуването му до съдебната зала. Всички ученици получиха екземпляр от Конституцията на Република България.
С посещението си в Районен съд – Кърджали алековци придобиха реални впечатления и практически познания за издигане нивото си на граждански отговорни и правно просветени личности.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени