Европейски ден на езиците в икономиката

308608796_1248476129320659_8904390601566389676_n 308122566_1603270850088830_1743553926316927506_n 308402925_434690692098064_1971543307496085321_n На 26 септември 2022 г. в Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ традиционно бе отбелязан Европейския ден на езиците. Водени от идеята на този ден да се отпразнува езиковото разнообразие на Европа и да се подкрепи владеенето на повече чужди езици, учениците от осми клас си размениха символични картички с послания, посветени на ползата от изучаването на чужди езици – ключ към нови хоризонти за лично и професионално развитие.
Младшите посланици оформиха кът и активно се включиха в изготвянето на презентации и плакати, посветени на събитието. Те изнесоха кратка програма на три езика – български, английски и немски език и запознаха новоприетите ученици с това какво представлява празникът. Бяха подготвили и интересна викторина.
Програмата завърши с апел за мир. Младшите посланици призоваха „Дайте шанс на мира“ на всеки от 24-те европейски езици.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

Обява за подбор на ползватели

ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ У МЛАДИТЕ ХОРА – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ЕКОЛОГИЧНО УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“, ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“,
КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1, „ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ“, СЕКТОР „УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ“,
ДОГОВОР № 2022-1-BG01-KA121-SCH-000067699

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Изграждане на екологични компетентности у младите хора – предпоставка за екологично устойчиво развитие” по Програма „Еразъм+“, Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ град Кърджали обявява прием на заявления за участие в проекта.

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:

Европейският съюз насърчава сектора на образованието и обучението да предприеме действия за подпомагане на екологичния преход и подобряване на компетентностите за устойчивост на всички учащи.
Учащите от всички възрасти трябва да могат да развиват знания, умения и нагласи, за да живеят по-устойчиво, да променят моделите си на потребление и да допринасят за едно по-екологосъобразно бъдеще. Образованието и обучението играят ключова роля в подпомагането на хората да преминават от осведоменост за околната среда към индивидуални и колективни действия.
В цяла Европа в сферата на образованието и обучението се провеждат все по-голям брой инициативи и действия, които са свързани с изменението на климата, биоразнообразието и устойчивостта. Въпреки напредъка и нарастващия обществен интерес обаче, обучението по въпросите на екологичната устойчивост все още не е системна характеристика на образователната политика и практика в ЕС и у нас. Споделянето на опита и внедряването на нови подходи в обучението на младите хора ще създадат условия и предпоставки за постигането на тези цели.
Реализирането на настоящият проект по програма „Еразъм+“ ще доведе до:
• осигуряването на условия за непрекъсната квалификация на педагогическите специалисти в посока синхронизиране с европейските образователни стандарти в посока екологично образование и обучение
• развитие и изграждане на екологични компетентности у подрастващите, целящи създаването на условия за екологично развитие на обществото
• осъществяване на ефективно и креативно общообразователно и професионално обучение, базирано на принципите за устойчиво развитие
• развиване на компетентности за управление на училищната политика за интернационализация и осъществяване на успешно сътрудничество с партньори от други европейски държави.
Европейската мисия на гимназията е насочена към конструктивна работа с партньори от европейски държави с цел постигане на висококачествено общообразователно, професионално и чуждоезиково обучение, с акцент върху формирането на конкурентноспособни, адаптивни и компетентни специалисти. Реализирането на екологосъобразно образование и възпитание на учениците и създаването на благоприятни условия за изграждане на екологично самосъзнание у тях, у педагогическия и непедагогическия персонал в гимназията, може да бъде постигнато чрез продължаване на училищната политика за европейска мобилност и сътрудничество.
Проектът „Изграждане на екологични компетентности у младите хора – предпоставка за екологично устойчиво развитие“ по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 – „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“ е част от поредицата проекти, които гимназията ще реализира в периода до 2027 г. в резултат на присъдена Акредитация по програма „Еразъм+“.
Проектът предвижда реализиране на мобилност на 10 ученици и 7 учители от училището, която ще бъде проведена през месец април 2023 г. в град Брага, Португалия.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на ЕС по програма „Еразъм+“.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
• повишаване на качеството и ефективността на общообразователното и професионално обучение в гимназията
• синхронизиране на учебно-възпитателния процес с европейските образователни практики в областта на екологичното образование и обучение
• развиване на компетентности в областта на екологично устойчиво развитие
• изграждане у младите хора на знания, умения, компетентности, насочени към осъзнато екологично поведение и действие, целящи устойчиво развитие в бъдеще
• развиване на компетентности за управление на училищната политика за интернационализация и осъществяване на успешно сътрудничество с партньори от други европейски държави.
Проектът предвижда реализиране на следните мобилност:
1. 7 педагогически специалисти от гимназията чрез участие в наблюдения в реална работна среда (job-shadowing).
Мобилността ще се проведе в град Брага, Португалия, в периода 08 април – 15 април 2023 г.
Срок за подаване на документите – 25.09.2022 г.
Документите се изпращат онлайн на адрес:
pgi_erazam@abv.bg

2. 10 ученици от ПГИ „Алеко Константинов“ , които ще посетят и участват в екологосъобразни инициативи и дейности в училища в град Брага, Португалия.
Мобилността ще се проведе в град Брага, Португалия, в периода 08 април – 15 април 2023 г.

Срок за подаване на документите – 20.10.2022 г.
Документите се изпращат онлайн на адрес:
pgi_erazam@abv.bg

Педагогическите специалисти и учениците, желаещи да кандидатстват за участие в посочените мобилности, могат да изтеглят формуляри на мотивационно писмо, заявление, CV и декларация от прикачените файлове.Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

Здравей, училище! Честит първи учебен ден, Алековци!

img_7088 Първият учебен ден е специален празник за всеки от нас, защото символизира стремежа на народа ни към наука и образование – единственият верен път за бъдеща успешна реализация на днешните ученици.
С нетърпение ръководството и колективът на ПГИ “Алеко Константинов“ очакваха своите ученици и техните родители в празнично украсения двор на гимназията.
Радостта от празника споделиха гостите: Даниела Апостолова – старши експерт обществени науки , гражданско образование и религия в РУО на МОН – Кърджали, инж. Марияна Стратиева – директор на Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ – Кърджали, Виолета Звездова – мениджър финансов център ДСК – Кърджали и Даниела Велчева – застрахователен експерт към Застрахователно дружество „ Армеец“ Кърджали.
Директорът на гимназията, г-жа Мариела Попова, поздрави учениците с началото на новата учебна година, като специално се обърна към новоприетите ученици, които са направили правилния избор – да се обучават в най-голямото професионално училище в областта. А на всички ученици и учители пожела успешна година по трудния път към овладяване на знанието. Госпожа Попова се обърна и към родителите, като изрази своята увереност, че като партньори на училището заедно ще постигнат оптимални резултати. Своите поздрави и пожелания за успешна учебна година отправи г- жа Даниела Апостолова. Приветствие от името на дванадесетокласниците поднесе Ефтелиа Юмер. Поздравителни адреси по случай празника бяха получени от Даниел Делчев – областен управител на Област Кърджали, инж. д-р. Хасан Азис – кмет на Община Кърджали, Асим Адемов – евродепутат, проф. Евгений Станимиров – ректор на Икономически университет – Варна, проф. д-р Марияна Божинова – ректор на Стопанската академия в Свищов и проф. д-р Георги Михайлов.
По традиция новоприетите ученици положиха тържествено клетвата на Алековеца. Поздрав към всички присъстващи бе поднесен от мажоретният състав и групата за народни танци към гимназията с ръководител Филиз Мустафа.
След изпращане на училищното знаме, госпожа Попова удари първия училищен звънец, изля менче с вода и пожела на всички успешна учебна година. Учениците се отправиха към входа на училището, където по стара българска традиция бяха посрещнати с пита и мед.
Успешна учебна година, Алековци!

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

П О К А Н А

306308608_2041025139440403_1939083682540914784_n

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

Заповед за определяне на наемател на обект “Училищна сладкарница” в ПГИ

Заповед за определяне на наемател на обект “Училищна сладкарница” в ПГИ

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени