За родители

Наемател на училищна сладкарница – Мартин Детелинов Каралчев, управител на фирма “РОБОТЕХ МК” ЕООД, Договор от 01.10.2022 г., срок на изпълнение на договора – 5 години, отговорно лице за контакт – Мартин Детелинов Каралчев – управител


Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19


ПРАВИЛА за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет


Готови ли сме за учебната година


За сведение на родителите на учениците от Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов”, гр. Кърджали


Механизъм за противодействие на тормоза и насилието между учениците в Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ град Кърджали


Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието между учениците в Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ за учебната 2023/2024 година


Правилник за дейността на Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов” град Кърджали – РАЗДЕЛ VII – РОДИТЕЛИ


Наръчник за родители – Как да предпазим детето си от престъпление


Механизъм от МОН – януари 2016 година

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ


АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ


ВЪПРОСНИЦИ ЗА ОЦЕНКА НА ТОРМОЗА ОТ ВРЪСТНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ


ТОРМОЗЪТ

Определение – Тормоз в правото, социалните науки и психологията е умишлено причиняване на силна физическа и/или психическа болка на някого чрез повтаряеми действия от страна на някой друг, който е физически, социално, икономически или по друг начин по-силен или надпоставен, и който по този начин злоупотребява със своята позиция.
Общи характеристики на тормоза:

 1. Злонамерена проява, която има за цел да нарани или унижи дете
 2. Извършва се от позиция на силата, като едната страна използва доминиращата си позиция, за да нарани другата физически или психически, да я унизи или изолира от социалния живот;
 3. Повтаря се многократно във времето, а не е еднократен и изолиран акт на агресия.
 4. Има вредни последствия: причинява физически или емоционални щети!

trmz01


Физически

Физически тормоз – блъскане, щипане, ритане, плюене, повреждане на имущество, кражба и хвърляне на вещи, бутане, удряне, причиняване на болка, спъване, затваряне в някое помещение, подтикване на друго лице да нападне жертвата.

trmz02trmz03


Вербален

Вербален тормоз – обидни определения или прякори, присмиване, обезценяване, оскърбяване, подмятане, ругаене/псуване.

trmz04


Психологически

Психологически тормоз – заплашителни погледи, гримаси, подигравки, нежелани докосвания, забележки от сексуален характер, шпиониране, заплашванe, изнудванe.

trmz05


Кибер тормоз

trmz06

Кибертормоз (онлайн тормоз или E-Тормоз): използване на информационните и комуникационни технологии за преднамерено въвличане в повтарящи се или широко разпространени прояви на насилие и нанасяне на емоционална вреда, насочени към други хора.

 • агресивни нападки в интернет, при които се използва обиден и вулгарен език;
 • обидни послания и индиректни заплахи;
 • изпращане или разпространяване на унизителни слухове за определен човек с цел да се увреди доброто му име;
 • разкриване на тайни и друга лична информация, публикуване на снимки;
 • подмамване на някого в интернет с цел получаване на информация, която после бива разпространена;
 • онлайн-преследване – обсебващо и продължително шпиониране и контролиране на чужди действия в интернет.

Киберторомзът се осъществява основно по два начина:

 • В Интернет – чрез електронна поща, социални мрежи или други сайтове (напр. когато някой създава интернет страница за целите на преследването на физическо лице или група;
 • По мобилни телефони – напр. заплашителни текстови съобщения, разпространение на снимки / видеоклипове.

trmz07


Социален

Социален тормоз – избягване, игнориране, изключване от дейността, одумване и разпространение на злобни слухове, натиск върху другите да не влизат в приятелски отношения с децата, обект на тормоз, изолиране.

trmz08


Comments are closed.