Графици

График за консултации по предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове през ІІ срок на учебната 2022/2023 година


График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация през ІІ срок на учебната 2022/2023 година


График за класни и контролни работи през ІІ срок на учебната 2022/2023 година


График за консултации по предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове през І срок на учебната 2022/2023 година


График за класни и контролни работи през І срок на учебната 2022/2023 година


График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация през І срок на учебната 2022/2023 година


График на часовете по ФВС – час за спортни дейности I – срок за учебната 2022/2023 година


График за дежурство на учителите за I срок на учебната 2022/2023 година, считано от 15.09.2022 г.


Дневно разписание на училището за учебната 2022/2023 година


Comments are closed.