Обществен съвет

Поименният състав на редовните членове на Обществения съвет на ПГИ “Алеко Константинов”, гр. Кърджали за периода 06.01.2020 г. до 05.01.2023 г. включително


Покана до редовните членове на обществения съвет към ПГИ “Алеко Константинов”, гр. Кърджали за избор на председател на обществения съвет


Покана до родителите – втори етап за избор на техни представители в обществения съвет към професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов”, гр. Кърджали


Покана до родителите – първи етап за избор на техни представители в обществения съвет към професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов”, гр. Кърджали


Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата


Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата


Глава ХІV от ЗПУО – Обществени съвети


Презентация – Обществен съвет


Comments are closed.