Информационни технологии в маркетинга

ПРОЕКТ „ЕВРОПЕЙСКИ ОПИТ В ПРИЛАГАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
В МАРКЕТИНГА – СТЪПКА КЪМ ДИГИТАЛНАТА ЕРА И ПАЗАРА НА ТРУДА”
ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“
СЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ
ОТ Х И ХІ КЛАС

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Европейски опит в прилагането на информационни технологии в маркетинга – стъпка към дигиталната ера и пазара на труда“ по програма „Еразъм+“ – „Образователна мобилност на граждани (КД1)“, сектор „Професионално образование и обучение“, информираме учениците от Х и ХІ клас в гимназията, че примерни документи за кандидатстване за участие в проекта могат да бъдат изтеглени от тук:

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ
МОТИВАЦИОННО ПИСМО
ЗАЯВЛЕНИЕ

Срок за подаване на документите:
23 октомври (петък) 2020 г.
Документите да се изпращат на адрес: pgi_erazam@abv.bg

Comments are closed.