Седмично разписание

График на учебните часове за втори срок
на учебната 2023/2024 година
в сила от 06.02.2024 година

Дневно разписание на училището за учебната 2023/2024 година

VIII А клас
VIII Б клас
VIII В клас
VIII Г клас
IX А клас
IX Б клас
IX В клас
X А клас
X Б клас
X В клас
XI А клас
XI Б клас
XI В клас
XII А клас
XII Б клас
XII В клас
XII Г клас


Comments are closed.