Седмично разписание

График на учебните часове за втори срок
на учебната 2021/2022 година
в сила от 16.05.2022 година

Дневно разписание на училището за учебната 2021/2022 година

VIII А клас
VIII Б клас
VIII В клас
IX А клас
IX Б клас
IX В клас
X А клас
X Б клас
X В клас
X Г клас
XI А клас
XI Б клас
XI В клас


Comments are closed.