Курс за професионално обучение по рамкова програма д2 за придобиване на квалификация по част от професията оперативен счетоводител

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1. ЛИЦАТА ДА СА НАВЪРШИЛИ 16 ГОДИНИ.

2. ДА ИМАТ ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО, СРЕДНО ИЛИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

3. ДА ПРЕДСТАВЯТ МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО (ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР), ДОКАЗВАЩО, ЧЕ ПРОФЕСИЯТА, ПО КОЯТО ЩЕ СЕ ОБУЧАВА КАНДИДАТЪТ НЕ МУ Е ПРОТИВОПОКАЗНА.

 КУРСЪТ НА ОБУЧЕНИЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ  ПО УТВЪРДЕН ГРАФИК, УЧЕБЕН ПЛАН И ПРОГРАМА С ХОРАРИУМ 100 УЧЕБНИ ЧАСА.

 СЛЕД УСПЕШНО ПОЛОЖЕНИ ИЗПИТИ В КРАЯ НА КУРСА, ЛИЦАТА ПОЛУЧАВАТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ.

 ЦЕНА НА КУРСА: 120 лв.

 НАЧАЛО НА КУРСА: 23.03.2013 г.

ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСА НА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕЛЕФОН: 0361/6-23-12 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: на тел. 0361/6-23-12 или на сайта на гимназията https://pgikj.com

На 21.03.2013 г. от 17:30 ч. в Актовата зала на Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов”, гр. Кърджали ще се проведе среща с курсистите, които желаят да се включат в курса на обучение.

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ДИРЕКТОРА (ПО ОБРАЗЕЦ) ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В КУРСА НА ОБУЧЕНИЕ.

2. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ИЛИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ (КСЕРОКОПИЕ И ОРИГИНАЛ).

3. МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО (ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР), ДОКАЗВАЩО, ЧЕ ПРОФЕСИЯТА, ПО  КОЯТО ЩЕ СЕ ОБУЧАВА КАНДИДАТЪТ НЕ МУ Е ПРОТИВОПОКАЗНА.

4. СНИМКА – 1 БР. (АКТУАЛНА, ЦВЕТНА В АНФАС, НА МАТИРАНА ХАРТИЯ)

УЧЕБЕН ПЛАН

УЧЕБНА ПРОГРАМА

Този пост беше публикуван в Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.