Комплексно теоретико-практическо занятие

dsc03446 Тема на занятието бе “Действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари” и се проведе с учениците от 10-те класове.
Целта е придобиване на теоретични знания, практически умения и формиране на поведенческа психология за защита и самозащита при екстремни ситуации и оказване на първа помощ.
Обучението премина в рамките на 5 учебни часа. В първата част беше предоставена информация за начина на евакуация от училищната сграда при пожар и земетресение; видове рани и кръвотечения, изгаряния и измръзване, навяхване и изкълчване на стави. Счупване на кости. Поведение при първа помощ. Лектори бяха мед. сестра в училище Маргарита Димитрова, Маргарита Пенева – методист към БЧК-Кърджали и тел. 112, а ръководител на занятието Стиляна Григориева – ПДАСД.
Освен лекциите беше представена презентация, учениците наблюдаваха практическа демонстрация по отделните теми за даване на първа помощ.
В края на занятието на учениците бе зададена условна ситуация за земетресение и пожар, при която целта бе сами да съставят план за евакуация. Занятието бе интересно и много полезно за младите хора.

Този пост беше публикуван в Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.