Откриване на учебната година

Учебната година в ПГИ „Алеко Константинов“ ще бъде открита на 15.09.2021 в 10:30 часа в присъствието само на учениците от VIII клас.
Те трябва да бъдат в двора на гимназията в 10:15 часа, за да се запознаят с класните си ръководители. След кратко тържество осмокласниците ще получат седмичното разписание на учебните часове и указания за учебната година.
Родителските срещи с родителите на учениците от VIII клас ще бъдат проведени на 15.09.2021 г. след тържеството за откриване на учебната година.
Учениците от IX, X, XI и XII клас ще получат от класните си ръководители седмичното разписание и указания за учебната година на 15.09.2021 г. чрез електронни комуникационни средства, приети от класовете.
Учебните занятия започват присъствено на 16.09.2021г. с дневен режим, валиден за времето на обучение в условия на COVID-19.
През първия учебен срок учениците ще се обучават втора смяна.
Всички ученици ще бъдат инструктирани на 16.09.2021г. за противоепидемичните мерки, правилници и регламенти за повеждане на присъственото обучение в ПГИ „Алеко Константинов“. Те трябва да имат предпазни маски, осигурени от родителите, които се използват във всички помещения на гимназията.
Учебниците, по които ще се обучават учениците от ПГИ „Алеко Константинов“ през 2021/2022 учебна година са определени от методическите обединения и са публикувани в сайта на гимназията.

Този пост беше публикуван в Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.