Седмица на „Алековите дни“

По случай патронния празник на училището, колективът и ръководството на професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ гр. Кърджали, организират следните дейности, посветени на празника:
1. Конкурс за илюстрация на Алекова творба.
В конкурса могат да се включат всички ученици от училището.
Изисквания: размер на листа – не по-малък от А4. Вид на творбата- графика, скица, рисунка, илюстрация и др.
Отговорник: Н. Фучиджиева. Срок за предаване на творбите – 10.01.2023г.
2. Провеждане на състезание – викторина, свързана с живота и литературното наследство на Алеко Константинов.
Състезанието се състои от откриване на QR код в училището и отговор на зададените въпроси.
В състезанието могат да се включат всички ученици от училището.
Отговорници: Пламена Дюлгерова и Лидия Бояджиева, дата на провеждане – 10.01.2023г.
3. Провеждане на традиционното състезание по български език за 8-10 клас „Алековци знаят и могат“.
В състезанието могат да се включат всички ученици от 8,9 и 10 клас в училището.
Отговорник: Лидия Бояджиева, дата на провеждане: 09.01.2023г от 13:15 часа.
4. Конкурс за есе на тема по избор „Щастието на пътешественика“ или „Уроците на Щастливеца“.
В конкурса могат да се включат всички ученици от училището. Готовите есета се предават до 10.01.2023г на Лидия Бояджиева.
5. Провеждане на турнири по:
- Футбол на малки врати – 06.01.2023г от 13:30 часа.
- Волейбол – 06.01.2023г от 12:30 часа
- Шахмат – 11.01.2023г от 13:10 часа
Отговорници: Ниязи Ахмедов и Стефан Иванов
Всички ученици са поканени да подкрепят своите отбори.
6. Изработване на табла и мултимедиен продукт, посветени на живота и творчеството на Алеко Константинов.
Отговорник: Валентина Райчева, срок за изработване – до 11.01.2023г.
Учениците, желаещи да участват в дейностите, моля да се обърнат към посочените учители отговорници.
На 10.01.2023г ще се проведе празничен час на класа, в който учениците ще представят патрона на училището. Ще бъдат поднесени и цветя пред паметника на Алеко Константинов. Тържественото отбелязване на патронния празник ще се извърши с литературно-музикална програма. Ще бъдат наградени победителите от конкурсите, проведени през „Алековите дни“.

Този пост беше публикуван в Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.