На открит урок по литература при госпожа Бояджиева и XII „Г“ клас от ПГИ „Алеко Константинов“ пред млади учители от Кърджали

403605462_1387323761866550_3091350022938437885_n В началото на м. декември зрелостниците от XII г клас и техният учител по български език и литература г-жа Лидия Бояджиева изнесоха урок – упражнение на тема: „Молитва“ от Атанас Далчев – ценности, идеи, послания на текста“. Идеята за този урок е на експерта по български език и литература от РУО Кърджали г-жа Хорочева и е във връзка с изпълнение на Плана за дейността на РУО за учебната 2023/2024 година. Целта на провеждане на педагогическата практика е оказване на методическа подкрепа за усъвършенстване на педагогическите компетентности на учители по български език и литература с до 5 години учителски стаж, преподаващи в гимназиален етап.
Целите на урока бяха поставени във връзка с Учебната програма по български език и литература за XII клас. А компетентностите като очаквани резултати бяха следните: учениците да идентифицират и оценяват в художествената творба специфични начини за въздействие и за внушение на определена гледна точка, свързана с темата за вярата и надеждата, и да съпоставят с личния и с обществения си опит интерпретирани в художествената творба ценности и норми, проблеми и конфликти, и аргументирано да обосновават и защитават собствена позиция по тях.
Госпожа Бояджиева сподели пред младите си колеги как е планирала урока, показа как организира и ръководи образователния процес в класа си.
На практикума присъстваха млади учители от Кърджали и областта, които след края на часа дискутираха видяното и трябваше да представят своето виждане за провеждане на урок на същата тема.
368409984_762361342555203_2241079184320583975_n В хода на урока зрелостниците на г-жа Бояджиева се представиха добре и бяха оценени според знанията, които са показали, и уменията за тълкуване на лирическия текст. Учениците използваха и уменията си да анализират изразните средства в художествения текст, да сравняват внушенията му с това на друга изучавана творба, както и да извличат аргументирани изводи. Напредъкът, който показват, е важен за тяхната подготовка за ДЗИ. Много емоционален момент бе, когато една ученичка от класа показа в края на часа илюстрацията, която е направила към стихотворението на Далчев. След приключване на часа преподавателят даде обобщена оценка за работата на учениците си, изразявайки задоволство от отговорността и прецизността при изпълнението на урочната цел. Тя постави оценки на най-изявилите се от класа.
На урока присъстваха експертът от РУО г-жа Албена Хорочева, директорът на ПГИ г-жа Мариела Попова, Красимира Живанова, заместник-директор, колеги на г-жа Бояджиева.

Този пост беше публикуван в Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.