Стартирахме дейности по проект “Модернизиране на професионалното образование и обучение”

img_93699 img_9353 img_9370 img_93611 На 04 юни в Професионална гимназия по икономика – град Кърджали, се проведе Ден на отворените врати.
Гимназията посрещна бъдещи осмокласници, като представи материалната си база и специалностите, по които се провежда обучение в училището. На срещата, ученици от 10 и 11 клас запознаха бъдещите осмокласници със същността на професиите и им представиха вълнуващи моменти от живота на гимназията. Особен интерес предизвика рекламния клип на училището, изработен от ученици от специалност Икономическа информатика.
На финала, на гостите бяха раздадени рекламни материали и малки подаръчета.
Проведеният Ден на отворените врати е част от дейностите, които ПГ по икономика реализира в изпълнение на Дейност 9 – “Информационни дейности и кампании за повишаване привлекателността на ПОО и засилване връзката ученици/родители” по проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение”, финансиран по Програма „Образование“ 2021 – 2027, съфинансиран от Европейския съюз.
Целта на проекта е адаптиране на професионалното обучение спрямо динамиката на трудовия пазар и подкрепа за развитие на умения за професиите на настоящето и бъдещето.

Този пост беше публикуван в Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.